Kaša Anita

Garīgo dziesmu dziedātāja, rokdarbniece
Dzimusi 1965.gada 18.septembrī Baltinavas ciema padomes Kašu ciemā. Līdz 8.klasei mācījusies Baltinavas vidusskolā, pēc tam Malnavas sovhoztehnikumā par grāmatvedi. Uzreiz pēc tehnikuma uzsākusi darba gaitas padomju saimniecībā "Bērzpils". Bet dzīves ceļi Anitu tomēr atveda atpakaļ uz Baltinavu - 1987.gadā apprecējās un tagad dzīvo Pliešovas ciema "Upmaliešos". Ir mājsaimniece. Ģimenē izaudzināti pieci bērni.
Kaut arī psalmu dziedātāja bijusi Anitas mamma Marija Circene, viņai pašai spilgtākas atmiņas par pirmo apzināto pieredzi  par psalmu dziedāšanu saistās ar vīramāti Antoņinu Kašu. Jau pirmajā gadā viņa uz psalmu dziedāšanu kaimiņu mājās aicināja līdzi arī Anitu. Iedeva grāmatu vecajā rakstā, kuru Anita neprata lasīt. Tolaik ciemā bija daudz dziedātāju, tāpēc arī sanācis liels bariņš. Vadītāja bija Lucija Keiša no Slobodas. Anita atceras, ka viņai bijusi īpatnējāka balss, atšķirīgāka no citiem. Pēc psalmu dziedāšanas sākuši dziedāt svētās dziesmas par godu ģimenes mirušajiem. Tās Anita gan bija dzirdējusi un melodijas vismaz zināja.
Anita zina stāstīt, ka agrāk, kad cilvēks nomira, dziedāt psalmus sanāca katru vakaru, bet 90.gadu sākumā - jau tikai 1-2 reizes līdz bērēm. Vairāki apkārtējie dziedāšanā piedalījušies tikai goda dēļ. 90.gados psalmu vadītāja bijusi Anna Keiša, kura dziedāšanu vadījusi ļoti raitā tempā. Dziedāšanā nācās apvienoties blakus ciemiem (Pliešova un Kaši), jo nebija kas dzied. Vadošās dziedātājas šajā pusē vēl bija Anna Jermacāne un Marija Circene. Tā kā dziedāja viņas, tā tagad dzied un vada dziedāšanu arī Anita Kaša. Vadīt dziedāšanu it kā nebija vajadzības, jo vēl vadīja mamma, bet Anitai gribējās pamēģināt un viņa visu izdziedāja viena pati mājās. Otrreiz jau novadījusi psalmu dziedāšanu mājās kopā ar Valentīnu Dauksti un māsu Aiju Keišu. Patstāvīgi psalmu dziedāšanu Anita vada kopš 2014.gada (jau piecas reizes to darījusi). Anita Kaša ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Anitai Kašai patīk dažādi rokdarbi - ada cimdus un zeķes, tamborē sedziņas un galdautus. Adījusi arī ar adāmmašīnu. Viņa darbojas Baltinavas rokdarbnieču pulciņā, ar saviem darbiem piedalās izstādēs. Viņas rokdarbi 2018.gada maijā, jūnijā bija skatāmi izstādē "Pūralādes bagātības" Baltinavas Amatnieku centrā.
Bet tagad Anitai ir arī savs mazais bizness - sieru siešana. Par sākumu var uzskatīt 2012.gadu, kad Anita ejot uz pasākumiem grozā vienmēr līdzi ņēma pašas sietu sieru. Kāds arvien prasīja, lai sasien arī viņam. Tā turpinājās divus gadus, līdz vienā maija rītā Anita ar 3 sieriem aizbrauca uz tirgu Baltinavā, un momentā pārdeva. Pircēji, protams, interesējās - vai viņa tirgos regulāri. Tā tas iesākās. Vēlāk viņu uzrunāja Aina Barsukova un aicināja uz tirdziņu Kārsavā. Anitai jābūt gatavai piedāvāt sieru arī skatītāju grupām, kuras izvēlējušās ekskursiju maršrutu ar Baltinavas kolektīva "Palādas" izrādes "Ontans i Anne" noskatīšanos. Anita sien 23 šķirņu sierus: ar ķiploku, pēresīļiem, dillēm, žāvētiem tomātiem, rozīnēm...
Sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, Anitai Kašai par mājražošanas popularizēšanu tika piešķirta Baltinavas novada goda balva "Baltinavas novada lepnums 2018" un domes Atzinības raksts.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Anita ar sieriem (M.Šubenieka foto "Mājai"); foto no A.Kašas personīgā arhīva: tirgu Balvu parkā (2016), sieru daudzveidība (2016); saņemot balvu "Baltinavas novada lepnums 2018"; Anitas adītie cimdiRaksta ID: 1255
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kaša Anita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1255