Logina Lucija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 26.jūnijā Baltinavas ciema padomes "Upenājos", kur dzīvo joprojām. Mācījusies Pilskalna septiņgadīgajā skolā. Strādājusi lauku brigādē, tad 12 gadus par pastnieci, pēc tam strādāja savā saimniecībā. Ģimenē izaudzinātas divas meitas - Ingrīda un Solveta.
Liela dziedātāja un psalmu vadītāja bija viņas mamma Anna Mežale, kuru visur aicināja. Bet viņa parasti baidījās iet uz mājām, kurās kāds nomiris, tāpēc līdzi ņēma meitas. Tā arī apguvusi dziedāšanu. Pati Lucija gan izvairās no psalmu vadīšanas, bet vajadzības gadījumā to dara. Vislabprātāk dzied kopā ar krustmāti Annu Mežali, Veroniku Kozlovsku un Juzefu Kozlovsku. Katru gadu Lucija Logina piedalās kopīgajā psalmu dziedšānā par pagasta iedzīvotājiem (vadītājas: Helēna Slišāne vai Lucija Keiša). Dvēseļu dienas vakarā viņa viena pati dzied psalmus mājās, visus mājas darbus tad nākas apdarīt vīram.
Lucija jau no mazām dienām zināja no galvas visas viņas mammas dziedātās senās reliģiskās Ziemassvētku dziesmas. Meita - Vectilžas folkloras kopas vadītāja Solveta Logina vairākas dziesmas ierakstīja un vēlāk izmantoja "Saimes" sievām mācoties seno dziesmu melodijas. 2016.gada 10.janvārī Balvu Sakrālās kultūras centrā notika diska "Dzīsmis ap Dīva pīdzimšonu" prezentācija, kurā piedalījās un dziedāja arī Lucija Logina. Viņa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē"nesējām.
Kādu laiku Lucija Logina dziedājusi Baltinavas jauktajā korī (piedalījusies arī 1970.gada Dziesmusvētkos Rīgā) un Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī. Bet bijušas grūtības tikt uz mēģinājumiem un koncertiem, tāpēc šo dziedāšanu pārtraukusi.
Tagad pāris gadus Lucija Logina piedalās Baltinavas rokdarbnieču pulciņā pie Ivetas Gabrānes. 2017.gadā piedalījusies akcijā "Satiec savu meistaru", vadījusi cimdu adīšanas meistardarbnīcu Baltinavā un piedalījusies Rugājos, kur mācījusi cimdu adīšanu savādākās tehnikās.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Loginas personīgā arhīva: Lucija (no labās puses) ar savu krustmāti Annu Mežali (2013); dziedot kopā ar meitu un mazmeitu diska prezentācijā (2016; foto no "Vaduguns"); dziedot psalmus bērēs (no labās puses - Antoņina Kaša, Anna Mežale, Lucija Logina)  (2007)


Raksta ID: 1254
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Logina Lucija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1254