Logina Elija

Folkloras kopas "Saime" dziedātāja
Dzimusi 2000.gada 26.decembrī Vectilžas pagasta Vectilžā. Mācības uzsāka Tilžas vidusskolā un Balvu Mūzikas skolā, bet, kad ģimene 2014.gadā pārcēlās uz dzīvi Baltinavā, Elija turpina mācīties Baltinavas vidusskolā. 2016.gadā pabeidza Baltinavas mūzikas un mākslas skolu, apgūstot klavierspēli. Elija dzied Baltinavas vidusskolas vokālajā ansamblī "Vērmelīte", skolas korī un Baltinavas novada jauktajā korī.
Elija dzied kopš bērnības, jo viņas ģimenē dziedāšana tiek pārmantota no paaudzes paaudzē - vecmamma dziedāja Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī, mamma vada un dzied Vectilžas folkloras kopā "Saime". Jau kopš deviņu gadu vecuma, viņa aktīvi iesaistījusās mammas vadītajā  folkloras kopā. Laikam ejot sākusi spēlēt bungas, vēlāk iemācījusies spēlēt arī garmošku. Folkloras kopas sastāvā Elija piedalījusies daudzos Latvijas mēroga pasākumos – Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, vairākos folkloras festivālos “Baltica", sadziedāšanās festivālā Saulkrastos, bet 2013. gada augustā devusies uz Sibīriju, uz Krasnojarskas novadu, kur muzicējusi kopā ar ģimeni. Sibīrijas apmeklējuma laikā viņi uzstājās 6 koncertos Ačinskas pilsētā, Bičkos, Bogatejā, Lielajā Ulujā un Anašā. Elija atzīst, ka viņai ļoti patīk muzicēt folkloras kopā. Ar to piedalījusies dažādos pasākumos gan Latvijā, gan ārzemēs - Lietuvā, Slovākijā, Polijā.
Elijai ir plašs balss diapazons, var nodziedāt augstas skaņas un noturēt balsi, tāpēc arī viņai dziedāt ar pusbalsu ir viegli. Dziedāt ar pusbalsu Elija sāka 2016.gadā, kad Vectilžā viesojās Anda Beitāne, un folkloras kopa dziedāja dziesmas, kurās ir pusbalss. Anda Beitāne bija tā, kas ievēroja Eliju un teica, ka viņa var dziedāt pusbalsi, un iedrošināja to darīt. Sākumā, lai labāk izprastu pusbolsa dziedājumu un atrastu īsto noti viņai palīdzēja māsa.
Elija Logina ir viena no Latvijas Nemateriālā Kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām
 2014.gadā Elija saņēma Balvu novada "Jauniešu gada balvu 2013" nominācijā "Dzimtās vietas patriots"
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Loginas personīgā arhīva: Elija Baltinavas mūzikas un mākslas skolas izlaidumā (2016); ar ģimeni Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaidumā (2016); ar Sibīrijas latviešiem Vectilžā stādot ozolu Latvijas simtgadei (2017 ); ar Vectilžas folkloras kopu "Saime" kolektīva 10 gadu jubilejā (2017); ar mammu un māsu (2017)


Raksta ID: 1251
Atjaunināts: 14 maijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Logina Elija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1251