Krauča Helēna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1927.gada 2.septembrī Lazdukalna pagasta Mastarīgā. Arī tagad dzīvo Mastarīgā, tikai citās mājās dēla ģimenē. Četrus gadus mācījusies Lieparu pamatskolā, bet visu mūžu pārsvarā strādājusi lopkopībā - barojusi aitas un cūkas, slaukusi govis. Arī būdama pensijā, Helēna vēl kādu laiku turpinājusi strādāt cūku fermā.
Ģimenē izaudzināti trīs bērni - 2 dēli un meita.
Dziedāt psalmus iemācījusies no mazām dienām kopā ar vecākajām sievām un mammu Annu Krauču. Helēna stāsta, ka agrāk visur apkārtnē vadīt psalmus aicinājuši Martu Anču, bet viņa kopā ar Marcijannu Toku gājušas līdzi. Vēlāk dziedāšanu vadījušas Broņislava Tūmiņa un Agnese Vucena. Tolaik psalmus rudenī dziedāja gandrīz katrā ciema mājā. Salasījās ap 12 - 15 cilvēkiem katru reizi. Dziedāja arī bēru mājās. Helēna Krauča psalmu dziedāšanu vadīja pēc vecajām grāmatām un tā ilga ap trīs stundām. Psalmus vadījusi simtiem reižu tuvākos un tālākos ciemos: Augstaros, Lieparos, Skujetniekos, Pāliņos, Rozeniekos un citur.
Helēna Krauča ir apbrīnas vērta, jo viņa šobrīd ir vājredzīga, bet garīgās dziesmas un psalmus zina un dzied no galvas. Kopš 2013.gada psalmu dziedāšanu viņa vairs nevada, vien reizēm, kad aicina, aiziet padziedāt. Helēna stāsta, ka agrākajos laikos, kad nomiris cilvēks psalmus esot dziedājuši septiņas reizes. Skaitot pātarus vienmēr metušies ceļos. Helēna Krauča ir priecīga, ka var cilvēkiem palīdzēt ar psalmu dziedāšanu, jo viens taču to nevar paveikt, un labprāt to dara. Viņa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Helēna Krauča visu mūžu maija mēnesī ir dziedājusi pie krucifiksiem. Arī tagad divreiz nedēļā viņi - Jāzeps Apšenieks, Līvija Lūse, Anna Garaissils, Līvija Toka, Anna Anča un Helēna Krauča cenšas sanākt pie Mastarīgas krucifiksa un dziedāt Jaunavas Marijas godam. Reizēm viņas dzied tikai divatā ar Līviju Toku. Pieredzējusī dziedātāja atklāj, ka krusts nevienu gadu nav palicis bez dziedāšanas. Tā kā Helēna dzīvo netālu no krucifiksa, tad viņa gandrīz ik dienas tur aiziet, lai noskaitītu lūgšanas. Savulaik Helēna Krauča dziedājusi gan Bēržu baznīcas korī, gan Augustovas baznīcā.
Mirusi 2018.gada 30.oktobrī, apglabāta Mastarīgas kapos.

Helēna Krauča (2018) - I.Bobrovas foto


Raksta ID: 1250
Atjaunināts: 23 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Krauča Helēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1250