Masa Stefānija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1920.gada 15.maijā Lazdukalna pagasta Pilsniekos astoņu bērnu ģimenē kā trešais bērns. Mācījusies vietējā skolā Kapūnē. Tā kā ģimene ātri zaudēja māti, Stefānijai nācās uzņemties aprūpi par jaunākajiem bērniem. Sākumā viņa gāja ganu gaitās, vēlāk strādāja pie saimniekiem. Bargos kara gadus pārdzīvojusi, slēpjoties ar jaunākajiem brāļiem un māsām tuvējā mežā. Pēc kara Stefānija atgriezās mājās un strādāja kolhozā - slauca govis. 1953.gadā apprecējās. Stefānija turpināja strādāt lauku brigādē vispirms kolhozā "Blāzma", vēlāk padomju saimniecībā "Lazdukalns". Pensijā aizgāja 1975.gadā
Dzīvo Lazdukalna pagasta Beņislavā. Ģimenē bija divi bērni - meita Anna un dēls Pēteris, ir četri mazbērni un 6 mazmazbērni.
Stefānija Masa visu laiku gājusi ar Dieva vārdu. Arī bērnus un mazbērnus centusies audzināt ticībā. Kara laikā bija paņēmuši Augustovas baznīcas atribūtus un saglabājuši, lai pēc tam tos atgrieztu atpakaļ. Stefānija visu laiku ir dziedājusi Augustovas baznīcas korī, bijusi procesiju vadītāja, atbalstījusi baznīcas draudzes dzīvi.
Psalmu dziedāšanā Stefānija pirmo reizi piedalījusies 12 gadu vecumā, kad nomira mamma. Dziedāt un lasīt lasījumus tolaik viņai likusi tante Veronika Pīterniece. Tā psalmu dziedāšana arī aizgājusi. Stefānija vēl nebija precējusies, kad pati sākusi arī vadīt. Ļoti palīdzējusi māsa Helēna Voite. Stefānija Masa psalmus vadījusi "pa vecam". Viņas pārliecība visa mūža garumā - "Tā ir ļoti liela Dieva dāvana, ka varam lūgties par mūsu aizgājējiem".
Atmodas laikā Stefānija vadījusi psalmu dziedāšanu arī Eglaines pamatskolā. Vēlākos gados to darījusi Emīlija Bondare. Arī šobrīd, būdama viena no Rugāju novada vecākajām iedzīvotājām, Stefānija labi atceras daudzas garīgās dziesmas, ko bieži arī uzdzied.
Stefānija Masa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Stefānija ar prieku atceras, kā cilvēki maija mēnesī gājuši pie ciema krusta dziedāt Jaunavas Marijas godam. Daudzu gadu garumā to darījusi arī pati Stefānija. Tagad viņa labprāt klausās radio Mises no Aglonas un RēzeknesFoto no S.Masas personīgā arhīva: Stefānija 80 gadu jubilejā (2000); ar dekānu Jāzepu Gugānu un Fēliksu Šneveli un visām trim māsām: Veroniku, Helēnu un Anastasiju (2000); ar meitu un dēlu (2000); ar māsām Veroniku un Anastasiju (2003)


Raksta ID: 1249
Atjaunināts: 14 maijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Masa Stefānija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1249