Sprogu katoļu baznīca

Baznīca atrodas Balvu rajona Vīksnas pagasta „Sprogās”

Sprogu draudze ar Balvu prāvesta Benedikta Skrindas gādību tika nodibināta 1920.gadā. Draudzei tika piešķirti 15 ha zemes Dampadruvā. Uz augstā akmens pamata tika uzcelta vienstāva ēka, ap 20 m gara, 9 m plata un 3 m augsta. Ēkas vienā galā ierīkoja baznīcu, bet otrā sarga dzīvokli.

Sprogu draudzi izveidoja no Balvu draudzes. Tajā iekļāva trīs vecos ciemus: Sprogas, Kačupi un Derdziņus. Klāt vēl nāca no jauna izaugušie ciemi; Vīksnu mežs, Dampadruva, Ukraina, Jāņusala, daļa no Kubuliem, Pakalnieši. Baznīcu veltīja sv.Mikeļa Erc. godam. Baznīcā uzcēla koka altāri un virs tā uzkāra šā svētā gleznu. Balvu prāvests Benedikts Skrinda šai baznīcā strādāja ar lielu aizrautību. 1922.gadā baznīca bija uzcelta un tur sāka noturēt dievkalpojumus. Sprogu draudzē nav pastāvīgs prāvests. To apkalpo Balvu prāvesti. Bez B.Skrindas, draudzē vēl kalpoja prāvesti: A.Čamans, I.Miškins, A.Ābeltiņš, D.Trimalnieks, J.Svilāns, J.Gavars, E.Kopeiks, J.Vaivods un kopš 1993.gada - J.Bārtulis. 2006.gada janvārī Sprogu un Balvu draudzē darbu sāka vikārs S.Prikulis, 2014.gada beigās - sāka kalpot Mārtiņš Klušs.
Dievkalpojumi Sprogu draudzes baznīcā notiek divas reizes mēnesī un svētkos. Īpaša diena baznīcā ir Miķeļdiena, jo tā ir veltīta Svētā Erceņģeļa Miķeļa godam

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – M.MelneRaksta ID: 123
Atjaunināts: 11 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 4
Kultūrvēstures objekti -> Baznīcas -> Sprogu katoļu baznīca
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=123