Slišāne Aina

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja un dziedātāja
Dzimusi 1943.gada 8.septembrī Dagdas novada Asūnes pagasta Kurļinovas sādžā septiņu bērnu ģimenē. Vispirms mācījusies Asūnes pamatskolā, pēc tam Višķu lauksaimniecības tehnikumā, apgūstot agronoma dārzkopja specialitāti.  Pēc skolas beigšanas 1961.gadā Aina izvēlējās strādāt Balvu rajona Šķilbēnu padomju saimniecību, kur viņu sākumā pieņēma par augkopības brigadieri. Tad kādu laiku strādāja kantorī par ekonomista palīgu.
1966.gadā apprecējās ar Staņislavu Slišānu Jāzepa dēlu un tā viņa nonāca dziedātāju un muzikantu ģimenē - vīramāte Rozālija Slišāne bija izcila teicēja, vīratēvs Jāzeps Slišāns - muzikants. Arī vīrs bija ar absolūto dzirdi un spēlēja akordeonu, garmošku, bajānu un cītaru. Slišānu pāris bija vedēji septiņās kāzās. Ģimenē izaudzināti trīs bērni, ir pieci mazbērni. Aina patreiz jau ir vecvecmāmiņa
1968.gada beigās, kad Ainas vīru Staņislavu Slišānu sūtīja strādāt uz padomju saimniecību "Briežuciems" par direktora vietnieku, arī viņa negribīgi sekoja. Te piedzima meita Inese, bet, kad pēc kāda laika Ainai piedāvāja strādāt par Upītes ciema padomes priekšsēdētāju, labprāt piekrita, jo tas jau bija pavisam tuvu Šķilbēniem. Vēlāk Aina tika ievēlēta par Šķilbēnu arodkomitejas priekšsēdētāju, kādu laiku bija partijas pirmorganizācijas sekretāre.  bija izsludināts konkurss uz kultūras darbinieka amatu Šķilbēnu pagastā. Apstiprināja Ainu Slišāni, kura tad arī strādāja līdz pat aiziešanai pensijā 2002.gadā.
Dziedāšana Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī Ainai sākusies vēl pirms tā nodibināšanas. Viņa kopā ar Rozāliju Slišāni, Luciju Loginu , Leontīni Slišāni , Annu Tutiņu un citām sievām tikušas aicinātas dziedāt dažādos pasākumos - lopkopēju, mehanizatoru un citos svētkos. Sākumā tā arī dziedājušas līdz 1981.gadā Šķilbēnos nodibināts etnogrāfiskais ansamblis. Pēc ilggadējās vadītājas Emīlijas Pužules aiziešanas mūžībā 2002.gadā, par ansambļa vadītāju kļuva Aina. Vadīja līdz 2007.gadam.  Tajā laikā mūžībā aizgāja vairāki viņas piederīgie, un Aina no etnogrāfiskā ansambļa aizgāja. Ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli Aina piedalījusies visos pasākumos, kuros vien aicināja, visos pirmajos folkloras festivālos "Baltica". Spilgtā atmiņā palicis festivāls Dundagā, kad Dižkoncerta laikā Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis kāpa uz skatuves tūlīt aiz Valsts prezidentes Vairas Vīķes - Freibergas uzstāšanās.
Ar kora dziesmu Aina ir no Višķu lauksaimniecības tehnikuma, kur korī dziedāja pie Staņislava Ločmeļa. Sovhoza laikā dziedāja Šķilbēnu sieviešu korī un vokālajā ansamblī pie Valentīnas Pužules.
Ar Ainas Slišānes iniciatīvu 1998.gadā tika atjaunots Šķilbēnu  Romas katoļu draudzes baznīcas koris, kurā tagad labprāt dzied. Ar kori sanāk koncertēt svētkos un svētku dienās baznicā uz vietas , kapusvētkos, arī citās baznīcās. Ontons Matvejāns, kurš ar Dricānu draudzes kori vairākkārt viesojies Šķilbēnos, 2005.gadā speciāli Šķilbēnu katoļu draudzei uzdāvināja savu dziesmu "Šķilbānu bazneicai". Vēlāk Ontons Slišāns un Anastasija Ločmele sarakstīja atbildes dziesmu Dricānu draudzes korim "Dzīsmes montuojums".
Kopš Šķilbēnu pagasta jauktā kora 'Viola" dibināšanas 2012.gada janvārī, Aina dzied arī te. Ar kori piedalījusies 25.Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī, koru sadziedāšanas svētkos Jēkabpilī (2017), koncertējuši Šķilbēnu pagasta svētkos. Ar gandarījumu Aina sagaidīs Baznīcas kora 20 gadu jubileju 2018.gada februārī, ar kori "Viola" cer piedalīties Latvijas simtgadei veltītajos Dziesmu svētkos, kas būs arī dāvana pašai sev 75.dzimšanas dienā.
Kad Aina strādāja par pagasta kultūras darba organizatori, viņai patika sadarbībā ar J.Cibuli un M.Bērziņu organizēt "Kultūras mantojuma dienas" Šķilbēnos. Īpaši jaukas sanāca dienas veltītas baznīcām (1999.gadā) un krucifiksiem.
Aina Slišāne ir zinoša psalmu dziedātāja. Dziedāt saļmus iemācījās vēl no mammas, un tagad viņa rīko psalmu dziedāšanu par savējiem. Labprāt dzied Breksenes un Čilipīnes kapos, kur apglabāti piederīgie.
Arī šobrīd Aina Slišāne ir darbīga, kurai galva pilna ar dažādām idejām. Viņa izdomā un pati arī realizē. Tā tas bija ar pateicības pasākumu kapu vecākajiem. Pie viņas griežas, kad ir jāsagatavo informācija par kādu Šķilbēnu pagasta pašdarbības kolektīvu vai Šķilbēnu katoļu draudzes kori, jo Aina ir sakrājusi visus iespējamos materiālus un pasākumu programmas. Viņa gatavojusi vairākus pieteikumus "Lauku Avīzes" konkursam "Radoša sieviete laukos" un 2000.gadā šo titulu arī ieguva Devgasija Aleksandrova.
Patreiz Aina rūpējas par savām puķu dobēm un aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Slišānes personīgā arhīva:  ar mazmeitām Aigu un Gunu (1997); ar Upītes ciema darbiniekiem 1975.gadā (1.rindā - Valentīna Ločmele, kolhoza "Cīņa" priekšsēdētājs Ivans Gusakovs un Aina Slišāne); ar daļu no Šķilbēnu pagasta sieviešu kora (trešā no kreisās puses; vidū diriģente Valentīna Pužule); ar kori Briežuciema kluba atklāšanā (1.rindā trešā no labās puses); Aina ar Valentīnu Pužuli un Rozāliju Slišāni (1981); ar Devgasiju Aleksandrovu Valgumā (2000); ar baznīcas kori (2005); ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli 25 gadu jubilejā 2006.gadā (no kreisās puses: Ivita Slišāne, Aina Slišāne, Anna Pužule, Konstance Matisāne, Lucija Logina, Irina Husare, Evija Ločmele, Zenta Pužule, Mārīte šakina)


Raksta ID: 1215
Atjaunināts: 20 jūnijs, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Slišāne Aina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1215