Zaremba - Krīgere Evita

Rokdarbniece, jostu audēja
Dzimusi 1991.gada 14.martā Susāju pagasta Egļavas ciemā, mājā ar senu nosaukumu "Kazikova". Vispirms mācījusies Viļakas pamatskolā (1998.-2007.), pēc tam Viļakas Valsts ģimnāzijā, kuru absolvējusi 2010.gadā. Tūlīt pēc vidusskolas Evita uzsākusi studijas LU Humanitāro zinātņu fakultātes Vācu filoloģijas studiju programmā, un 2013.gadā ieguvusi bakalaura grādu, bet 2015.gadā - maģistra grādu. 2015.-2017.gadā turpina studijas LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu folkloristikas maģistra studiju programmā. Kopš 2017.gada septembra strādā par vācu valodas skolotāju Viļakas Valsts ģimnāzijā.
Evita interesējas par vēsturi, folkloru, etnogrāfiju, rokdarbiem, mūziku un mākslu. Viņa vāc folkloru, dzīvesstāstus, fotogrāfijas, kultūrvēsturiskus nostāstus, no 2007.gada nodarbojas ar dzimtas koka pētīšanu. Pētot dzimtas koku un apzinoties savas saknes, radās interese par folkloru, un tās ietekmē, kopš 2012.gada, Evita dzied Viļakas folkloras kopā "Atzele". Šo folkloras kopu izvēlējās tāpēc, ka te ilgus gadus jau dzied viņas mamma Anita Zaremba. Pie folkloras kopas darbojas arī kapela, kurā Evita no 2015.gada spēlē cītaru. Ar folkloras kopu Evita pabijusi folkloras festivālā "Baltica", Dziesmu svētkos, dažādos festivālos un koncertos ne tikai visā Latvijā, bet arī Igaunijā. Bet ar kapelu piedalījusies gan kapelu maratonos, gan spēlējusi dažādās jubilejās un kāzu gadadienās, gan muzicējusi pilsētu un novadu svētkos. Kolektīvs regulāri sniedz labdarības koncertus pansionātos.
Tai pat laikā Evitai Zarembai - Krīgerei visu laiku tuva bijusi rokdarbu tēma, jo gan mamma, gan abas vecmammas bijušas rokdarbnieces. Pirmā tuvākā iepazīšanās ar izšūšanu krustdūrienā notika skolā, un viņas noslēguma darbs mājturībā 9.klasē bija tieši izšuvums krustdūrienā. Kopš tā laika Evita ar nelieliem pārtraukumiem arī izšuj - pārsvarā ziedus un dabas skatus, ko vēlāk ierāmē kā gleznas. Vidēja lieluma darbos (30x40 cm) izmanto 30 - 50 toņu diegus, bet, protams, tas ir atkarīgs gan no sižeta sarežģītības, gan darba lieluma.
Kopš 2013.gada Evita auž celaines. Nedaudz šo aušanas tehniku viņa bija iepazinusi jau mājturības stundās, bet jostas aust sāka tikai tagad, kad celošanas prasmes ierādīja Ligita Spridzāne. Daudz ko Evita apguvusi pašmācības ceļā. Rakstus parasti ņem no grāmatām, bet pati variē ar krāsām un ornamentiem. Tas, cik ātri var noaust jostu, atkarīgs no celaines veida - vai tā ir vienkārša vai rakstaina; ja rakstaina, tad - cik plata. Attiecīgi aušana var ieilgt no pāris dienām līdz pāris nedēļām. 2015.gada pavasarī Evita kopā ar mammu piedalījās tūrisma izstādē "Balttour", kur prezentēja savas jostas. Viņa pieņem arī pasūtījumus jostām.
Pirmā Evitas izšūto darbu izstāde bija 2016.gada augustā Viļakas Valsts ģimnāzijā. Pēc tam sekoja izstādes Balvu Centrālajā bibliotēkā un Bērzkalnes bibliotēkā. Savukārt Viļakas novada bibliotēkā bija skatāma izstāde no Evitas privātās kolekcijas "Skaistuma vārdā" - rokdarbu paraugi un musturi, to izplatība 20.gs. 20.-80.gados.Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Zarembas-Krīgeres personīgā arhīva: Evita (2016); ar folkloras kopu "Atzele" Vēršukalna muzejā (2015); ar kapelu (2015); ar mammu Anitu Zarembu Balttour izstādē (2015); Evitas darbi


Raksta ID: 1201
Atjaunināts: 01 novembris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Rokdarbnieces -> Zaremba - Krīgere Evita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1201