Kupravas katoļu baznīca

Pēc I pasaules kara Kupravas mežos iedalīja jaunsaimniecības Kārsavas, Baltinavas, Viļakas un citu pagastu iedzīvotājiem. Tā kā tie bija katoļticīgie, tad radās vajadzība pēc savas baznīcas. Šo jauno draudzi Kupravā organizēja Liepnas katoļu prāvests B.Kivrāns. 1925.gadā apstiprināja Kupravas draudzi un tai piešķīra 15 ha zemes aiz upītes netālu no Kupravas stacijas. 1928.gadā Liepnas ceļa malā uz augsta akmens fundamenta uzcēla koka māju: 18 m garu, 9 m platu un 3 m augstu. Ēkas kreisajā pusē bija trīsistabu dzīvoklis ar virtuvi, labajā - lūgšanu nams.  

90.gados tika izremontēta baznīcas lūgšanu telpa un atjaunots krāsojums iekštelpās. 2011.gadā veikts remonts dzīvojamā ēkas daļā priesteriem
Līdz 1941.gada novembrim draudzi apkalpoja prāvests B.Kivrāns, pēc tam - Leons Eiduks, kapucīns, Čigāns, S.Mukāns, Dambīts, J.Svilāns, Staņislavs Lisovskis, Pēteris Vilcāns, O.Aleksāns, J.Kornaševskis, R.Broks, kopš 2009.gada augusta - F.Šneveļs.

Kupravas draudzes svētki - Sv. Ignata no Lojolas diena (ik gadu jūlija pēdējā svētdiena)

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Kupravas bibliotēkas arhīva: rekolekcijas Kupravas katoļu baznīcā (2017)Raksta ID: 118
Atjaunināts: 05 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūrvēstures objekti -> Baznīcas -> Kupravas katoļu baznīca
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=118