Supe Voiceks

Katoļu garīdznieks
Voiceks Supe dzimis 1909. gada 17. novembrī Donata un Dārtas sešu bērnu ģimenē Baltinovas pagasta Štikunovas ciemā. 1927. gadā beidzis Baltinavas sešu klašu pamatskolu un turpinājis macības Aglonas ģimnāzijā. 1931. gadā iestājies Rīgas Romas katoļu teoloģijas augstskolā.
1936. gadā Briežuciema pagasta Štikunovas ciemā tika uzstādīts ciema krucifikss, veltīts Voiceka Supes iesvētīšanai par priesteri. Tas tika uzstādīts pie Voiceka Supes krusttēva mājām.
Voiceks Supe bija garīdznieks, prāvests Izvaltas draudzē no 1936. līdz 1940.gadam. Voiciks Supe darbojies Izvaltas Lauksaimniecības biedrībā. Viņš arī ticis ievēlēts par Latvijas Lauksaimniecības kameras locekli. Voiceks Supe  bijis arī Izvaltas pagasta padomes loceklis un lauksaimniecības biedrības priekšnieks.
No 1944. līdz 1945. gadam Voiceks Supe bija Jezupovas draudzes prāvests, no 1945. lidz 1946. gadam Rēzeknes Bērzgales un Mežvidu prāvests. 1948. gadā Voiceks Supe tika pārcelts uz Stiglovas un Pušmucovas draudzes prāvestu, kur viņš kalpoja līdz 1953.gadam. No 1953. gada līdz 1957. gadam Voiceks Supe bija Andrupenes un Pušas draudzes prāvests, bet no 1957. līdz 1963. gadam bija Stoļerovas draudzē.
Voiceks Supe mira 1963. gada 17. aprīlī. Viņš ir apbedīts Baltinavas novada Brieksīnes (Breksenes) kapsētā.

                                                                            / Materiālus apkopoja Francis Slišāns/

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Kapu piemineklis kapsētā 2015.gadā (F.Slišāna foto)


Raksta ID: 1148
Atjaunināts: 10 decembris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Garīdznieki -> Supe Voiceks
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1148