Veismanis Agris

Kultūras darbinieks
Dzimis 1961.gada 27.februārī. 1968.gadā uzsācis mācības Gulbenes 1.vidusskolā, pēc kuras absolvēšanas 1979.gadā iestājies Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē. Absolvējot LLA 1984.gadā, Agris Veismanis uzsāk darba gaitas Alūksnes RARA (rajona agrorūpniecikā apvienība), kur viņš nostrādā tikai četrus gadus, jo 1988.gadā (līdz 1996.gadam) kļūst par Alūksnes rajona kultūras nodaļas vadītāju, vēlāk par Valsts kultūras inspektoru Alūksnes rajonā. Kopš 1996.gada A.Veismanis strādā par ainavu arhitektu - sākumā Alūksnes pilsētas domē, vēlāk Alūksnes novada pašvaldībā. 2002.gadā izveidojis un līdz 2011.gadam vadījis kokaudzētavu "Ievugravas"
Dzīvo Alūksnes novada Jaunannas pagasta “Veismaņkalnā”
Agris Veismanis vēl studējot LLA, 1981.gadā sāka vadīt Mežsaimniecības fakultātes deju kolektīvu. Vēlāk, no 1986.gada vadījis Alsviķu pagasta un Alūksnes tautas nama deju kolektīvu "Jānis", no 1992.gada - deju kopas "Jukums", no 1995.gada līdz 2000.gadam - deju kopas "Kolberģis", no 2014.gada - deju kopas "Olysta" vadītājs. No 1988.gada līdz 2000.gadam Agris Veismanis ir Alūksnes rajona deju kolektīvu virsvadītājs.
Ar deju kolektīvu "Jukums" gūti labi panākumi Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku (XXIV un XXV) tautas tērpu skatēs, veidoti atsevišķi horeogrāfiski uzvedumi, kuru pamatā ir īpaša novada folkloras materiālu izzināšana - "Ziemas darbi Malienā" (2008), "Mūsu ziema" (2005), "Vakarēšana sābru sētā" (2002), "Pie dieviņa dvēselīte" (2000) u.c.
Kopš 2004.gada Agri Veismani par savējo sauc arī Balvu reģiona kultūras darbinieki. Šajā gadā viņš sāk vadīt Balvu Kultūras un atpūta centra jauniešu deju kolektīvu "Rika" un vidējās paaudzes deju kopu "Nebēda". No 2005.gada ir arī Balvu rajona (apriņķa) deju kolektīvu virsvadītājs. A.Veismaņa vadītā "Rika" un "Nebēda", gatavojoties XXIV un XXV Vispārējiem latviešu dziesmu un Deju svētkiem ieguvušas 1.pakāpes vērtējumu. Abi kolektīvi ar labiem rezultātiem startēja 2013.gada republikas deju skatēs - "Rikai" bija septītais labākais rezultāts valstī, "Nebēdai" 35.vieta.
Agris Veismanis ir Starptautiskā tautu deju festivāla "Eima, eima" Balvos mākslinieciskais vadītājs 2009., 2012., 2014., 2016. un 2019.gadā
2007.gadā A.Veismanis kļuva par Latvijas Kultūras ministrijas 2006.gada Tautas mākslas prēmijas laureātu. 2011.gadā viņam piešķirts Kultūras ministrijas Goda raksts, 2014.gadā - par ilggadēju radošu darbu un ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un popularizēšanā Latvijas Nacionālā Kultūras centra Atzinības raksts. Bet 2015.gada 4.maijā Agris Veismanis kļuva par Atzinības krusta (V šķira) kavalieri.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Agris Veismanis festivāla "Eima, eima!" mēģinājuma laikā (2014) - R.Cibules foto; saņemot pateicību no Balvu novada domes priekšsēdētāja (2014); ar viesiem no Nīderlandes un Viļakas (pirmais no kreisās pues) - D.Teilānes fotoRaksta ID: 1129
Atjaunināts: 27 oktobris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki -> Veismanis Agris
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1129