Ločmele Veronika

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1944.gada 15.jūnijā Ludzas rajona Salnavas pagasta Keiseļovas ciemā. Mācījusies Purviņu septiņgadīgajā skolā. Beigusi septiņas klases, Veronika kādu laiku dzīvoja pa mājām, jo slimoja mamma. 1962.gadā viņa sāka strādāt sovhoza “Sala” lauksaimniecības brigādē, tad 1965.gadā, jau pēc pirmā bērna piedzimšanas, piena krejotavā Salnavā.

Veronika Ločmele ļoti agri apprecējās, piedzemdēja piecus bērnus. Ilgu laiku viņa dzīvoja mājās un audzināja bērnus. Tā kā vīrs jau kādu laiku strādāja par atslēdznieku Krišjāņu darbnīcās, tad arī visa ģimene 80.gadu sākumā pārnāca uz Krišjāņiem. Te Veronika 16 gadus, līdz pat kolhoza likvidācijai, nostrādāja Velmes fermā par slaucēju.

Krišjāņu centrā Veronika Ločmele dzīvo joprojām.

Ļoti ticīga bija Veronikas mamma, arī laba dziedātāja. Skolas laikā iedama viņai līdzi uz psalmu dziedāšanu un svētdienās uz baznīcu, arī Veronika visu ātri iemācījās. Tagad, kad pirms bērēm prasa dziedāt psalmus, viņa labprāt iet. Bieži vien dzied trijatā ar Mariju Igauni un Lidiju Gabranovu, reizēm pievienojas mirušā piederīgie. Krišjāņu baznīcā psalmus parasti dzied Dvēseļu dienā.

Veronika stāsta, ka maija mēnesī vairākus gadus pēc kārtas gājušas dziedāt pie krucifiksa Žogos pie Pētera Dunča mājām. Un dziedājušas katru vakaru, bet tagad paliek arvien mazāk cilvēku, kas dzied, un vairs nesanāk. Veronika pati Rožukroni noskaita arī viena pati baznīcā vai pie baznīcas krusta, reizēm kādu paaicina līdzi.

2009.gada Veronika Ločmele sāka strādāt baznīcā. Viņa pati gan saka mīļi – mans darbs ir aprūpēt baznīcu. Kopš par baznīcu gādā Veronika, ir atjaunoti griesti, sienas, grīda, mazie altārīši un lielais altāris, ielikta metāla krāsniņa. Aizvadītajos gados uzbūvēts arī tornītis, kurā nakts tumšajā laikā deg gaismiņa. 2014.gada vasarā baznīcai nomainīti arī logi un uzbūvēts neliels malkas šķūnītis.

Par ētisko vērtību saglabāšanu un uzturēšanu Krišjāņu pagastā Veronika Ločmele 2014.gadā apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Veronika Ločmele ar mazbērniem 60.gadu jubilejā (2004); psalmu dziedāšana pie Ežmaļiem - trešā no labās puses (1995); maija dziedājumi pie Žogu krucifiksa (pirmā no labās puses); dziedot pirms bērēm (tuvāk pie puķēm); dziedot psalmusRaksta ID: 1124
Atjaunināts: 04 februāris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Ločmele Veronika
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1124