Lapsa Janīna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 15.aprīlī Šķilbēnu pagasta Sviļevā. Mācījusies Rekavas vidusskolā. Pēc vidusskolas Janīna gribēja iestāties Rīgas Politehniskajā institūtā, bet dienas nodaļā diemžēl netika. Viņa uzsāka mācības neklātienē Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Pabeidza divus gadus, tad apprecējās un piedzima dēls. Pēc dekrēta atvaļinājuma Janīna uzsāka darbu sabiedriskajā ēdināšanā Rīgā un tā arī visu mūžu nostrādāja par pavāri.
1990.gadā Janīna Lapsa atgriezās dzimtajās mājās Šķilbēnu pagastā. Uzreiz aktīvi iesaistījās draudzes dzīvē. Savulaik Šķilbēnu katoļu draudze aktīvi brauca uz nakts adorāciju uz Aglonu un Viļāniem, bet tagad to dara daudz retāk, jo savā jaunajā baznīcā esot tik labi (arī priesteri jauki), ka negribas citur braukt. Pirms Lieldienām arī Šķilbēnu katoļu baznīcā ir nakts adorācija.
1998.gadā, kad tika atjaunots baznīcas koris, tajā sāka dziedāt arī Janīna Lapsa. Dzied joprojām. 2002.gadā no Šķilbēnu draudzes sāka iet svētceļojumā uz Aglonu. Janīna sākumā netaisījās iet, bet draudzes vecākais aicināja paiet vismaz kādu gabalu. Kā tolaik viņa pievienojās svētceļotājiem, tā turpināja iet daudzus gadus līdz pat 2012.gadam.
Janīna Lapsa bijusi svētceļojumos arī Medžugorjē, Izraēlā (divas reizes), Romā, Lurdā. Neko neorganizējot, ir sakritis tā, ka Janīna savu sešdesmito dzimšanas dienu nosvinēja Medžugorjē, bet septiņdesmito – Izraēlā pie Nāves jūras.
2013/14. gadā Janīna Lapsa piedalījās Alfas kursos ar rekolekcijām Sarkaņos.
Janīna Lapsa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmus Janīna nedaudz dziedāja jau bērnībā. Atgriežoties Šķilbēnos un iesaistoties draudzē, viņa sāka piedalīties psalmu dziedājumos pirms bērēm. Ap 2002.gadu Janīna ierosināja un mudināja dziedāt psalmus baznīcā, jo ne jau katrs mājās spēj noorganizēt psalmu dziedāšanu piederīgajiem. Sākumā sanāca dziedāt novembra mēnesī katru piektdienu, bet pēdējos gados dzied katru svētdienu pēc mises. Parasti paliek 20-30 cilvēku, kas piedalās dziedāšanā. Psalmu dziedāšanu vada Janīna Lapsa ar Valentīnu Keišu. Vada kopīgi abas, arī lasīšana ir kopīga visiem dziedātājiem. Janīna piedalās visās dziedāšanās. Parasti viņai ir tā, kad nolemj ko darīt, tad dara to regulāri. Arī Bībelē ir teikts – „Ja esi rokas pielicis arklam, tad atpakaļ vairs neskaties”.
Kad Janīna Lapsa atgriezās dzimtajās mājās, bija tāds kā pamudinājums, ka pie mājām vajag krustu. Un 1992.gadā to arī uzstādīja. Pirmajos Maija dziedājumos piedalījās arī draudzes koris, vēlāk arī baznīcas skolas audzēkņi. Ar gadiem dziedātāju paliek arvien mazāk un reizēm dzied tikai divatā vai trijatā ar Pužuli Aiju un Pužuli Valentīnu. Parasti vienojas, kad ies pie krucifiksa, un vismaz reizi nedēļā maija mēnesī cenšas sanākt padziedāt. 2022.gada maijā pie Sviļevas krucifiksa Janīna dziedāja divas reizes divatā ar kaimiņieni Valentīnu Pužuli.
Janīna Lapsa ir Vilkovas kapu vecākā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Foto no J.Lapsas personīgā arhīva: svētceļojumā uz Aglonu (vidū); lūgšanu grupa pie J.Lapsas mājās (2001); Maija dziedājumi pie krucifiksa (2005); ar mazdēlu Kasparu Aglonā (2007); svētceļojumā uz Medžugorji


Raksta ID: 1121
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Lapsa Janīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1121