Igaune Marija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1945.gada 8.aprīlī Krišjāņu pagasta Naglīšu ciemā. Mācījusies Krišjāņu septiņgadīgajā skolā, Rēzeknes internātskolā un Rīgas profesionāli tehniskajā skolā sakaru darbiniekiem. Jau skolas laikā bija praksē Balvu sakaru mezglā, te arī uzsāka pirmās darba gaitas. Marija deva atvaļinājumus pasta nodaļās un ik pa brīdi strādāja Vīksnas, Rugāju pasta nodaļās. 1963.gadā apprecējās
1971.gadā ģimene aizgāja dzīvot uz Lubānu, pēc gada - uz Mežāri, kur strādāja Mežāres pasta nodaļā. 1976.gadā Marija ar trīs bērniem atgriezās Naglīšos pie mammas. Te viņa strādāja kolhozā "Krišjāņi" - sākumā par kontrolasistenti, vēlāk par brigadiera palīgu. 1978.gadā sāka strādāt Tilžas pasta nodaļā, bet pēc gada atgriezās Krišjānu pastā, kur nostrādāja līdz pat pensijai 2006.gadā.
Kopš 1981.gada dzīvo Krišjāņu pagasta Runcenē. Sākot ar 2013.gadu ziemas Marija pavada pie meitas Gulbenē, bet pavasarī atkal atgriežas uz Krišjāņiem. Izaudzināti četri bērni.
Marijas mammai Martai Beidziniecei bija tuva baznīca, tāpēc arī bērnus allaž ņēma līdzi uz baznīcu. Mājās svētdienās pulksten divpadsmitos visi sēdēja ap galdu un skaitīja pātarus (t.s. "miša laiks"). Dziedāšana Marijai patikusi visu laiku. Viņa atceras, ka tolaik labi dziedāja tante Tekla Beidziniece, kura psalmu dziedāšanu vadīja arī padomju laikā. Tekla, kad gāja dziedāt, ņēma vienmēr līdzi arī Mariju, kurai toreiz likās, ka iemācīties dziedāt psalmus ir ļoti grūti. 90.gados psalmu vadītāja Krišjāņos bija Antoņina Zalužinska. Sākumā viņas dziedāja pēc vecajām grāmatām, bet Antoņina uzstāja, ka jādzied pēc jaunajām. Tolaik visas dziedāja viņai līdzi un viss it kā sanāca. Bet kad nomira A.Zalužinska, tad izrādījās, ka ir kas dzied un visu zina, bet nav kas sāk. Tā vienā Dvēseļu dienā arī Marija Igaune sāka vadīt psalmu dziedāšanu. Viņa dzied kopā ar Lidiju Gabranovu, Veroniku Ločmeli, Genovefu Stepanovu, Genovefu Rižais, Lidiju Dunci, reizēm pievienojas Inese Zelča un Līga Zalužinska.
Marija Igaune arī viena pati pie aizdegtām svecēm nodzied psalmus. Viņa ir pārliecināta: „Mirušajiem vajadzīga lūgšana”.


Foto no personīgā arhīva: Marija Igaune ar mammu Martu Beidzinieci (2001); ar mazmeitām (1999)


Raksta ID: 1113
Atjaunināts: 07 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Igaune Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1113