Gabranova Lidija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 7.novembrī Krišjāņu pagasta Žogu ciema Ākulānu mājās. No 1980.gada dzīvo Runcenes (Runcines) ciemā. Pabeigusi Krišjāņu septiņgadīgo skolu, Lidija aizgāja mācīties uz Rīgas profesionāli tehnisko skolu par pavāri. Pēc skolas viņu nosūtīja darbā uz Balvu ēdnīcu. Te viņa nostrādāja gadu, tad divus gadus – Balvu pamatskolas ēdnīcā un vienu gadu – Balvu gaļas kombinātā. 1969.gadā Lidija apprecējās un atgriezās Krišjāņos. Te sāka strādāt par pavāri Krišjāņu skolā. Tā kā no Laimas bija pagrūti katru dienu izbraukāt uz darbu, tad Lidija Rīgā izgāja kursus un turpināja strādāt kolhozā „Krišjāņi” par gāzes atslēdznieci. Tā viņa nostrādāja līdz 1981.gadam, kad piedzima dēls un meita. Jau vēlāk strādāja par naktssargu liellopu fermā. Pensijā no 1996.gada.
Lidija Gabranova ir izslavēta godu saimniece un maizes cepēja. Palīdzēt saimniecēm viņa sāka jau no 18 gadiem. Visbiežāk Lidiju prasīja kopā ar Mariju Zelču. Kāzu, dzimšanas dienu jubileju un bēru galdus viņa neskaitāmas reizes klājusi Laimā, Krišjānos, Tilžā. Lidija visu mūžu arī cepusi maizi un tortes, tagad vēl cep tikai baltmaizi un vajadzības gadījumā - tortes. Savā laikā pie viņas bija atbraukuši no raidījuma „Tēvu laipa šaizemē”.
Lidija ir galvenā psalmu vadītāja Krišjāņu pusē. Dziedāt psalmus viņa samācījās iedama līdzi kaimiņu tantei Sofijai Kalniņai. Viņa vēl allaž pamācīja Lidijai, kā kura vieta jādzied. Toreiz Krišjāņos reizēm uz psalmu dziedāšanu salasījās pat 15 cilvēku. Pati vadīt dziedāšanu iesāka 80.gados. Tagad Lidija Gabranova dzied kopā ar Mariju Igauni, Veroniku Ločmeli, Genovefu Stepanovu, Mariju Kalniņu, Genovefu Rižais un Lidiju DunciFoto no personīgā arhīva: Lidija Gabranova ar mazbērniem; ar Balvu ēdnīcas kolektīvu 1965.gadā (vidū); ar dēlu, meitu un mazbērniem (2010)


Raksta ID: 1112
Atjaunināts: 07 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Gabranova Lidija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1112