Laicāne Maija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 15.janvārī Balvu pagasta Naudaskalnā. 1959.gadā pabeidza Balvu vidusskolu, pēc tam mācības turpināja Višķu tehnikumā par agronomi. Pēc skolas Maiju nosūtīja strādāt uz Daugavpils rajona Kalupi par brigadieri. Pēc gada viņa tomēr atgriezās Naudaskalnā un turpināja strādāt padomju saimniecībā "Bolupe" vispirms par brigadieri, vēlāk par sēklkopības agronomi. 1972.gadā Maija Laicāne uzsāka darba gaitas Balvu Skaitļošanas stacijā, kur nostrādāja 20 gadus līdz 1992.gadam. Sākumā bija operatore, vēlāk ekonomiste, un visbeidzot - statistikas nodaļas priekšniece.
No 1995.gada dzīvo Balvu pagasta Lācupē.
Izcila dziedātāja bija Maijas mamma Franciska Krasts, kura 54 gadus nodziedāja Balvu baznīcas korī. Viņa meitai tika teikusi: "Nekāda dziedātāja tu neesi, bet citiem līdzi dziedāt vari". Maija "Vadugunī" izlasīja interviju ar Pušpuri Antoniju, kurā viņa stāstīja, ka pulcējas dziedāt pie Igaunes Domicellas, un nolēma arī iet dziedāt. Kad Maija sāka dziedāt, psalmu dziedāšanu vadīja Domicella un Aija Putna, bet, kad viņas nomira, nebija kas vada. Tā kā dziedāt gribējās, Maija piekrita sākt vadīt. Tagad Maija Laicāne ir galvenā psalmu sācēja Balvu pagastā. Pavisam viņas ir deviņas dziedātājas - Zita Zujāne, Eleonora Dokāne, Anatolija Čakāne, Anna Leišavniece, Zinaīda Jefimova, Silvija Trubņika, Regīna Kuļša, Zinaīda Ziemele un Maija Laicāne. Sākumā viņas pulcējās pie Maijas, bet kopš 2011.gada pulcējas klubā, kur viņām ir sava telpa. Novembra mēnesī sievas cenšas saiet kopā katru nedēļu. Dzied pēc grāmatas "Salmys (psalmes) Lyugšonas par nūmyrušīm", kura Maijai palika piemiņā no ērģelnieka Staņislava Baranovska. Maija Laicāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
No 2003.gada Maija Laicāne katra mēneša 13.datumā brauc uz Viļānu katoļu baznīcu uz Fatimas Dievmātei veltīto dievkalpojumu.
Foto no personīgā arhīva: Maija Laicāne (2012); ar mazmeitu (2010)


Raksta ID: 1109
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Laicāne Maija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1109