Stepanova Genovefa

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1932.gada 6.jūnijā Tilžas pagasta Runcenē. Pabeigusi Krišjāņu sešgadīgo skolu, sāka strādāt vecāku saimniecībā un gāja ganos pie saimniekiem. Vēlāk Genovefa strādāja  kolhozā "Cerība" un "Krišjāņi". Astoņpadsmit gadus viņa bija slaucēja.
1971.gadā Genovefa apprecējās un pārgāja dzīvot uz Krampiņu ciemu, bet kopš 1989.gada - dzīvo Krišjāņu centrā.
Savulaik Genovefas mamma ņēma meiteni līdzi uz psalmu dziedāšanu un maija mēnesī pie Runcenes kapu krusta. Tā pamazām viņa arī samācījās. Dziedāja arī padomju laikā, tikai tad gan sanāca tikai retās mājās. Bet tāpat arī tajā laikā novembrī sanāca aizlūgt par mirušajiem.
Genovefa Stepanova stāsta, ka tagad dzied tikai bērēs, bet arī reizēm ir tā, ka nav kas palīdz. Līdz 2010.gadam sievas vēl dziedāja pie Krišjāņu katoļu baznīcas krusta.
Psalmu dziedāšanu Krišjāņu pusē vada Lidija Gabranova un Marija Igaune. Vēl dziedāšanā parasti piedalās Veronika Ločmele


Genovefa Stepanova (2014) – I.Bobrovas foto; ar vīru Aleksandru  un vīramāsu Annu (1975) – foto no personīgā arhīva


Raksta ID: 1108
Atjaunināts: 10 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Stepanova Genovefa
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1108