Zujāne Zita

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 28.oktobrī Rugāju pagasta Lūkusalā. Vispirms mācījās turpat Aparnieku pamatskolā, pēc tam Balvu vidusskolā. Agri sāka strādāt - slaukt govis Rugāju saimniecībā. 1962.gadā Zita apprecējās un pārcēlās uz Naudaskalnu. Te dzīvo joprojām.
Kādu laiku Zita pastrādāja Balvu gaļas kombinātā, bet kopš 1967.gada viņa strādāja dažādus darbus turpat Naudaskalna centrā. Bija apkopēja padomju saimniecības „Bolupe” kantorī, tad strādāja ēdnīcā, bija sekretāre padomju saimniecības direktoram un visbeidzot darbs Bolupes siltumnīcās. Izaudzināta meita.
Ļoti labi dziedāja Zitas mamma Broņislava Ķikuste, arī vecāmāte, kura visus psalmus zināja no galvas. Zita tagad atceras, tā saucamo, mijkrēšļa stundu, kad uguni vēl nededzināja, bet visi istabā dziedāja dažādas dziesmas. Psalmus gan dziedāt Zita vairāk iemācījās pēc ieraksta, kurš bija dabūts no Balvu katoļu baznīcas dziedātājām
Psalmus Naudaskalna pusē dzied reizi pirms bērēm un 40 dienas pēc bērēm. Galvenā dziedātāja te ir Maija Laicāne no Lācupes, bet nepieciešamības gadījumā to var darīt arī Zita Zujāne. Vēl viņu pulciņā dzied Zinaīda Jefimova, Eleonora Dokāne, Anatolija Čakāne, Anna Leišavniece, Zinaīda Ziemele, Regīna Kuļša un Silvija Trubņika. Dziedāšanu parasti organizē Anatolija Čakāne. Zita Zujāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.


Foto no personīgā arhīva: Zitu Zujāni sveic 70 gadu jubilejā (2012)


Raksta ID: 1107
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Zujāne Zita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1107