Logina Vitālija

Kupravas un Medņevas etnogrāfisko ansambļu un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 18.decembrī Medņevas pagasta Zaicevas ciemā. Sākusi mācīties Zaicevas pamatskolā, pēc tam Viduču septiņgadīgajā skolā. Pēc skolas vispirms strādāja savā saimniecībā, vēlāk par slaucēju kolhoza "Zelta vārpa" fermā.
1957.gadā apprecējās un pārcēlās uz vīra mājām Semenovā. Te Vitālija strādāja padomju saimniecības "Šķilbēni", vēlāk pēc reorganizācijas padomju saimniecības "Medņeva" lauku brigādē. Tad kādu laiku darbs Medņevas bērnudārzā un Viduču astoņgadīgajā skolā par apkopēju. Pensijā kopš 1991.gada. Dzīvo Medņevas pagasta Semenovā.
Kupravas etnogrāfiskajā ansamblī Vitālija Logina dzied kopš 2000.gada, jo kādu laiku dzīvoja te pie meitas. 2010.gadā Medņevas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Natālija Smuška uzrunāja Vitāliju, lai viņa dziedot Medņevas ansamblī. Tā arī sāka dziedāt abos kolektīvos, turpinot braukāt uz mēģinājumiem Kupravā. Vitālijai ir skanīga balss, alts. Viņas dziesmu pūrs ir bagāts.
Psalmus Vitālija dzied kopš bērnības, kad kopā ar māti gāja dziedāt psalmus par ciemā mirušajiem cilvēkiem, bet tā aktīvāk piedalīties psalmu dziedāšanā sāka tad, kad apprecējās un atnāca uz Semenovu. Viņa vajadzības gadījumā brauc dziedāt psalmus arī uz Kupravu. Vadīt psalmu dziedāšanu sāka ap 2000.gadu – vispirms viņai prasīja dziedāt lasījumus, vēlāk arī vadīt dziedāšanu. Vitālijai Loginai kaimiņos dzīvoja labas psalmu dziedātājas Lūcija Lapšāne un Natālija Smuška, ar kuru kopā dzied arī tagad.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Vitālija Logina (2010); Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sastāvā (stāv otrā no kreisās puses) 2012.gadā - R.Cibules foto


Raksta ID: 1106
Atjaunināts: 27 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Logina Vitālija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1106