Zelča Veronika

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 26.maijā Preiļu rajona Gailīšu ciemā. Mācījusies vispirms Gailīšu septiņgadīgajā skolā, pēc tam Preiļu vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas divus gadus Veronika mācījās Vecbebru lauksaimniecības skolas mājturības nodaļā. 1961.gadā Veronika Zelča (dzimusi Streiča) atbrauca strādāt uz Tilžas vidusskolu, jo te bija brīva pionieru vadītājas štata vienība. Tālāk sekoja viens gads Gulbenes 2.astoņgadīgajā skolā, bet jau 1971.gadā viņa sāka strādāt Tilžas internātpamatskolā - ir 1.-4.klašu skolotāja un vecākā audzinātāja.
Kad Veronika sāka iet uz baznīcu, sāka dziedāt arī baznīcas korī. Tā kā dziedāt Veronikai patīk, pamazām apguva arī psalmu dziedāšanu. Viņa pat atceras pirmo psalmu dziedāšanas reizi – tā bija Martas Apšenieces.
Katra mēneša pirmajā pirmdienā Veronika līdz ar citām Tilžas sievām brauc uz Aglonu uz nakts adorāciju. Arī Aglonā viņas pēc mises novembra mēnesī naktī ir dziedājušas psalmus. Tā viņas visbiežāk aizlūdz par saviem mirušajiem.
Ja kāda ģimene grib aizlūgt par saviem mirušajiem, tad dziedātājas aicina uz mājām. Veronika stāsta, ka mirušo piemiņas laikā psalmu dziedāšana jāorganizē deviņus gadus pēc kārtas, tad mirušā dvēselītei būs vieglāk.
Visu maija mēnesi katru dienu Veronika Zelča dzied un skaita Rožukroni pie baznīcas krucifiksa. Visbiežāk viņa dzied divatā ar Annu Vācieti.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Veronika Zelča (2014) – L.Dukaļskas foto


Raksta ID: 1105
Atjaunināts: 24 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Zelča Veronika
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1105