Sīle Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 15.oktobrī Rugāju pagasta Mazpokratiņā. Vispirms divas klases pabeidza Rugāju pamatskolā, pēc tam sešas klases Tilžas vidusskolā. Pēc skolas Anna aizbrauc dzīvot uz Lielvārdi pie tēva māsas Vandas Brenčas, kur strādā Virsaišu govju fermā.
1960.gadā Anna apprecas un pēc gada ģimene pārcēlās dzīvot uz Tilžas pusi. Vairāk kā 20 gadus nodzīvoja Kadiševā, tagad dzīvo Tilžas centrā. Te Anna strādāja Silamalas fermā un dažus gadus pirms pensijas - Tilžas klubā par apkopēju.
Anna Sīle (dzimusi Brenča) vairākus gadus dziedāja Tilžas katoļu baznīcas korī, kur ērģelnieks Antons Namsons iemācīja mises dziedāt latīniski. Sākt dziedāt psalmus viņu iedrošināja Jūlija Zelča, ar kuru kopā vēlāk arī dziedāja, bet nepieciešamības gadījumā varēja arī novadīt. Vēl Anna atceras, ka savulaik dziedājusi kopā ar Pičukāni Teklu no Kadiševas, bet tagad reizēm dzied kopā ar viņas meitu Zani Puļču. Anna psalmu dziedāšanā piedalās arī tagad, vienīgi ir jāaizved un jāatved. Anna Sīle ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Anna Sīle maija un oktobra mēnešos dzied pie baznīcas krusta.


Foto no personīgā arhīva: Anna Sīle (ap 2000.gadu); dziedot pie baznīcas krusta (sēd pirmā no labās puses)


Raksta ID: 1103
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Sīle Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1103