Zelča Jūlija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 19.jūlijā Tilžas pagasta "Ogusalā". Tilžas pamatskolā pabeigusi septiņas klases, sāka strādāt lauku brigādē, jo ģimenē bija deviņi bērni. 1956.gadā ģimene pārcēlās uz Gulbenes rajonu. Te arī Jūlija strādāja lauku brigādē un palīdzēja mammai darbos fermā. 1957.gadā apprecējās un pārcēlās uz vīra mājām Tilžas pagasta "Jaujās", kur dzīvo joprojām. No 1991.gada ir pensijā.
Jūlija Zelča (dzimusi Griestiņa) visu mūžu jau no 18 gadiem dzied Tilžas katoļu baznīcas korī. Kā apguva psalmu dziedāšanu? Jūlija stāsta, ka kādreiz kaimiņos dzīvojusi Bārbala Logina, kura daudzus gadus vadījusi psalmu dziedāšanu. Labi dziedāja un arī vadīja psalmu dziedāšanu divi Jūlijas tēvabrāļi - Aleksandrs un Andrejs Griestiņi. Iedama līdzi un dzirdēdama, kā dzied tuvinieki, arī Jūlija sāka dziedāt psalmus. Pati vadīt psalmu dziedāšanu sāka 90.gadu sākumā. Tagad Jūlija Zelča ir vadošā psalmu vadītāja Tilžas pusē. Viņa dzied kopā ar Annu Sīli, Annu Vācieti un Veroniku Zelču. Reizēm dzied arī divatā ar Annu Sīli
Jūlija dziedāt psalmus ir mācījusi arī Tilžas etnogrāfiskā ansambļa sievām. Jūlijas Zelčas psalmu dziedājumu 2013.gadā ir ierakstījis Filoloģijas zinātņu doktors Aigars Lielbārdis. Jūlija Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē' nesējām.
Jau vairākus gadus Jūlija ar citām Tilžas sievām katra mēneša pirmajā pirmdienā brauc uz Aglonu uz nakts adorāciju.


Jūlija Zelča 2014.gadā (L.Dukaļskas foto) un 80.gados (foto no personīgā arhīva)


Raksta ID: 1102
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Zelča Jūlija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1102