Bērzpils lauku kapela

Kapelā pamatā spēlē 3 muzikanti: Pēteris Sudarovs - vijoli, Anita Stepanova - cītaru un Juris Stepanovs - akordeonu. Spēlēt kopā sākuši jau apmēram pirms 25 gadiem - 1982. gadā, kad Anita vēl mācījās Rugāju vidusskolas 10. klasē un bija P. Sudarova audzēkne. Tad tika pieaicināts kopā spēlēt vēl Juris Stepanovs, kas tajā laikā strādāja par skolotāju Bērzpils vidusskolā. Spēlēja daudz, un bija pieprasīti. Piedalījās tarifikācijas skatēs, lai dabūtu kategoriju, jo citādi nebija atļauts spēlēt. Viņiem bija piešķirta 2. kategorija, kad varēja spēlēt pagasta un rajona robežās. Spēlējuši arī Balvu kultūras namā.

Pēc 10 gadu pārtraukuma kopā atsākuši spēlēt 2006. gadā. Sadarbojas ar Bērzpils folkloras kopu „Saivenis”, jo pieprasījums pēc „dzīvās” mūzikas tagad ir neliels. Šad tad kopā ar vecākiem kapelā uzspēlē Jānis Stepanovs.

Kopš Juris Stepanovs 2015.gadā ir miris, kapela nepastāv.


Foto no A.Krivišas personīgā arhīva: Bērzpils lauku kapela pensionāru atpūtas pēcpusdienā Bērzpilī (2009)Raksta ID: 110
Atjaunināts: 01 februāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 3
Kolektīvi un pasākumi -> Kolektīvi -> Bērzpils lauku kapela
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=110