Korstova Domicella

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1928.gada 28.janvārī Baltinavas pagasta Begunovas ciemā. 1931.gadā ģimene pārcēlās uz Vectilžas pagasta Krutovu, kur tēvam kā nacionālo partizānu aizstāvim iedeva 17 ha zemes. Mācījās Vectilžas pamatskolā, bet agri bija jāsāk strādāt tēva saimniecībā. 1948.gadā Domicella apprecējās, bet jau 1949.gadā viņu ar vīru izveda uz Sibīriju, uz Omsku. Latvijā atgriezās 1957.gadā un apmetās vīra mājās Lazdulejas pagasta Rīkas ciemā, kur dzīvo joprojām. Te Domicella strādāja lauku brigādē un par slaucēju līdz pat pensijai 1983.gadā.
Ģimenē izaudzinātas divas meitas un dēls.
Domicella atceras, ka ganos iedama dziedājusi tā, ka skanējusi visa meža mala. Ilgus gadus Domicella Korstova ir vadošā psalmu vadītāja Lazdulejas pagastā. Psalmus sāka vadīt kad atgriezās no Sibīrijas. Dziedāt psalmus prasa, kad ģimenē kāds nomirst. Visbiežāk te dzied 2 - 3 reizes - pirms bērēm, bēru rītā un reizēm nākamajā dienā pēc bērēm. Tagad dzied pēc 1998.gadā izdotās grāmatas "Saļmys (Psalmes) Lyugšonas par nūmyrušīm". Domicella Korstova dzied kopā ar māsu Mariju Keišu, Silviju Salmani, Annu Čiguri, Luciju Žogotu.
Pagasta centrā dziedātājas salasās un dzied Dvēseļu dienā. Parasti sanāk 10 - 15 sievas.
Tā kā krucifiksu Lazdulejas pagastā nav, tad pēdējos gados dziedātājas sanāk kopā pagasta centrā arī maija mēnesī un dzied Dievmātes godam.


Foto no personīgā arhīva: Domicella Korstova (2011); dziedot psalmus Lazdulejas pagasta centrā (2013


Raksta ID: 1097
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Korstova Domicella
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1097