Keiša Marija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1935.gada 14.martā Vectilžas pagasta Krutovā. Marija jau astoņos gados bija spiesta iet ganos un Vectilžas pamatskolā mācījās vien divus gadus. Vēlāk viņa strādāja bijušajā kolhozā "Borec" - sākumā lauku brigādē, vēlāk par slaucēju. Marija atceras, ka tolaik visi darbi - gan govju slaukšana, gan barošana nebija mehanizēta un viss bija jāveic ar rokām. Kaut cik vieglāks darbs bija vēlāk, jau strādājot Ķīļu govju fermā.
1957.gadā Marija apprecējās un 1958.gadā pārcēlās uz Lazdulejas pagasta Rīkas ciemu. Te viņa dzīvo joprojām.
Marija Keiša stāsta, ka agrāk ļoti lūdza Dievu un bērnībā ar māti katru vakaru dziedāja nešporus un Dieva dziesmas. Psalmus dzied kopš 50.gadu sākuma. Sāka tos dziedāt kopā ar māti, jo vecākā māsa bija izsūtīta uz Omsku. Tagad Marija Keiša un Domicella Korstova jau daudzus gadus ir vadošās psalmu dziedātājas Lazdulejas pagastā. Padomju laikā psalmus dziedāja tikai bērēs. Tagad, kad kāds nomirst, psalmus dzied 2 - 3 reizes - pirms bērēm, bēru rītā un daudz retāk nākamajā dienā pēc bērēm. Marija Keiša dzied kopā ar Domicellu Korstovu, Annu Čiguri, Silviju Salmani, Luciju Žogotu. Dvēseļu dienā novembrī Lazdulejas dziedājas sanāk pagasta centrā un dzied psalmus par visiem par visiem pagasta iedzīvotājiem.


Foto no personīgā arhīva: Marija Keiša (2000); ar māsu un brāļiem Dansku kapos 2005.gadā ( otrā no labās puses)


Raksta ID: 1096
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Keiša Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1096