Kokoreviča Genovefa

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 10.septembrī Vecumu pagasta Upmalās. Mācījusies Mežvidu pamatskolā, bet agri nācies iet ganos un strādāt tēva saimniecībā. Vēlāk Genovefa strādāja vietējā kolhozā un apmēram 20 gadus līdz pat pensijai par sanitāri pie vetārsta.
Genovefa Kokoreviča (dzimusi Žukovska) dziedāt psalmus iemācījās no mammas, iedama ar māsu viņai līdzi. Psalmus labi dziedāja arī viņas vīramāte. Tā no veciem cilvēkiem arī apguva visu psalmu dziedāšanas mākslu un tagad Genovefu, viņas māsu Janīnu Kokoreviču un Elizabeti Loginu Vecumos uzskata par vadošajām psalmu dziedātājām. Aizgājējiem dzied visbiežāk pēdējā dienā vai vakarā pirms bērēm. Lasījumus katra lasa pēc kārtas, bet tagad bieži ir tā, ka visus lasījumus lasa visas reizē. Genovefa Kokoreviča, bez jau minētajām dziedātājām, dzied kopā ar Jevgēniju Račāni, Mariju Grahoļsku, Veltu Loginu, Annu Saveļjevu, Irēnu Kokoreviču, Martu Kokoreviču, Ņinu Žukovsku, Elzu Loginu, Līviju Kokoreviču, Olgu Kokoreviču, Valentīnu Daščenko.
Psalmus dzied pēc vecajām grāmatām. Pēc psalmiem vēl dzied par mirušo, tad citiem ģimenes aizgājējiem un, visbeidzot, pāris dziesmas par ģimenes dzīvajiem. Psalmus par mirušajiem dzied arī pirms kapusvētkiem
Maija mēnesī katru nedēļu visas Vecumu dziedātājas sanāk un dzied pie krucifiksa pagasta centrā. Tā kā sievām ir kur pulcēties, viņas dzied arī katru mēnesi. Psalmu dziedājumus un dziedājumus pie krucifiksa visbiežāk organizē pensionāru biedrības vadītāja Jevgēnija Račāne. Genovefa Kokoreviča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.


Genovefa Kokoreviča (2014) – L.Dukaļskas fotoRaksta ID: 1095
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kokoreviča Genovefa
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1095