Kokoreviča Janīna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 1.janvārī Vecumu pagasta Upmalās. Pabeigusi Mežvidu pamatskolā septiņas klases, sāka strādāt kolhozā "Gaišā nākotne" par uzskaitvedi un vēlāk - lauku brigādē. Tad no 1961.gada līdz 1965.gadam - Vecumu ciema izpildkomitejā par sekretāri. Daudzus gadus Janīna bija padomju saimniecības "Vecumi" kasiere un direktora V.Šļakotas  sekretāre (no 1976.gada līdz 1988.gadam). Tagad ir pensijā un dzīvo Vecumu pagasta Indriču ciemā. Ģimenē izaudzināti divi dēli.
Janīna Kokoreviča dzied no mazām dienām. Abas ar māsu Genovefu Kokoreviču un Elizabetu Loginu ir psalmu sācējas Vecumu pusē. Dzied pēc 2000.gadā izdotās psalmu grāmatas „Krysta gaismā”. Janīna stāsta, ka agrāk uz psalmu dziedāšanu sanācis pat 20 dziedātāju. Tolaik bija gan vairākas psalmu sācējas, gan sievas, kuras lasīja lasījumus. Psalmus dziedāja aizgājēja mājās katru vakaru, kamēr vien mirušais nebija apbedīts. Pēdējā dienā dziedātājām tika uzklāts galds. Tagad visbiežāk psalmus dzied pēdējā vakarā (reizēm arī dienā) pirms bērēm. Pēc psalmiem dziedāja vispirms par mirušo, tad pārējiem ģimenes aizgājējiem, un visbeidzot – pāris dziesmas par ģimenes dzīvajiem. Vecumu pusē dzied pēc vecajām grāmatām. Janīnai vislabāk patīk Jēzus Sirds dziesmas („Es Jezus sirdi sveicu…”).
Janīna Kokoreviča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa parasti piedalās dziedājumos pie Borisovas centra krucifiksa, kā arī pie Robežnieku un Goršānu krucifiksiem.Dziedātāju skaits katru gadu sarūk, 2022.gadā piedalījās vairs tikai septiņas sievas.


Janīna Kokoreviča (no labās puses) ar māsu Genovefu Kokoreviču (2014) – L.Dukaļskas fotoRaksta ID: 1093
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kokoreviča Janīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1093