Dortāne Marija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1927.gada 8.maijā Susāju pagasta Tutinavā. Pāris gadus mācījās Viļakas pamatskolā, bet agri sāka strādāt tēva saimniecībā, gāja ganos un kalpoja par dienas meitu pie saimniekiem. Kad apprecējās, pārcēlās uz Vecumu pagasta "Robežniekiem". Visu mūžu strādāja padomju saimniecības "Vecumi" Slobodkas liellopu fermā - no sākuma bija slaucēja, vēlāk - naktssargs. 1983.gadā, sasniedzot 55 gadu vecumu, aizgāja pensijā.
Kad nomira vīrs, 1997.gadā pārcēlās pie meitas uz Borisovu, kur dzīvo joprojām.
Psalmus un Dieva dziesmas Marija Dortāne (dzimusi Kudure) dzied no mazām dienām. Savulaik mācījās no vīramātes Juzepates Dortānes, arī vīramāsas Antonijas Dortānes. Tolaik psalmu dziedāšanu Vecumu pagastā vadīja Sofija Komarovska. Marija vispirms sāka lasīt lasījumus, vēlāk arī vadīt. Daudzus gadus Marija Dortāne bija iecienīta psalmu vadītāja Vecumu pusē. Tagad psalmu dziedāšanā vairs nepiedalās, vienīgi, ja pierunā un aizved. Marija dziedāja kopā ar Genovefu Loginu, Luciju Loginu, Leonīdu Cunsku, Valentīnu Loginu un Mariju Strumpi. Tagad dziedāšanu vada Elizabeta Logina.
Marija Dortāne daudzus gadus ir gājusi dziedāt pie krucifiksa. Vēl 2013.gadā piedalījās maija dziedājumos pie krucifiksa Vecumu centrā.
Marija savulaik zināja daudz apdziedāšanas dziesmu. Būdama godu saimniece daudzās kāzās, viņa varēja ātri sacerēt vajadzīgo tekstu, lai varētu atbildēt uz apdziedāšanas dziesmām.

Mirusi 2019.gada 10.jūnijā, apglabāta Viļakas Miera kapos


Foto no personīgā arhīva: Marija Dortāne 70 gadu jubilejā (1997)Raksta ID: 1092
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Dortāne Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1092