Kozlovska Tekla

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 23.martā Rugāju pagasta Čušļu ciemā. Pirmās četras klases pabeidza Rugāju vidusskolā, pēc tam - piekto, sesto, septīto Medņos. Tālāk mācības Tekla turpināja Rīgas 2.medicīnas skolā apgūstot feldšeres profesiju. 1957.gadā viņa uzsāka savas darba gaitas - vispirms pa mēnesim nostrādāja Rugāju ambulancē un Vīksnas ambulancē, bet ar novembri tika pārcelta uz Kubulu ambulanci. Te Tekla Kozlovska nostrādāja līdz 1974.gadām, kad viņu norīkoja par feldšeri uz Balvu slimnīcas organizatoriski metodisko kabinetu. Savukārt, 1984.gadā Tekla pārgāja darbā uz Balvu Gaļas kombināta veselības punktu, kur strādāja līdz aiziešanai pensijā 1995.gadā.
Būdama pensijā Tekla Kozlovska atjaunoja iešanu baznīcā, iesāka dziedāt Balvu katoļu baznīcas korī, sāka piedalīties psalmu dziedājumos. 90.gados Kubulos psalmu vadītāja bija Marta Trupovniece. Pēc viņas nāves psalmu vadīšanu uzņēmās Tekla. Viņa veic arī visus organizatoriskos pienākumus. Šobrīd Tekla Kozlovska ar Mariju Bukšu ir galvenās psalmu vadītājas Kubulu pusē.
Kubulu dziedātājas dzied pēc grāmatas "Teicit kungu" (1990). Sākumā psalmu dziedājumos bez Teklas piedalījās Marija Bukša, Maruta Ozola, Lidija Kravale un Pāvels Kravalis, Marianna Sondare, vēlāk pievienojās Anna Bendzule, Ita Dmitrijeva, Zinaīda Kupriša, Līvija Višņakova, Līga Zača, Ludmila Smuška.
Tagadējā kompānija jau ir savādāka - šobrīd dzied Marija Bukša, Daina Kravale, Maija Osmane, Marija Gorščale, Maruta Ozola, Rita Sirmace, Ināra Kaičenko, Adelaida Pipcāne, Ilga Ilsjāne, Nellija Lielbārde, Ināra Pugeja. No šīm dziedātājām 2006.gadā izveidojās garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma". Ansambļa sievas pēc iedzīvotāju lūguma, parasti pievienojoties tuviniekiem, dzied psalmus pirms vai bēru dienā. Parasti dzied psalmus, vesperes, litānijas, rožukroņa 3.daļu un nobeidz ar baznīcas dziesmām.. Dziedāšana reizēm ilgst 3-4 stundas.
Tekla psalmus ir dziedājusi arī viena.
2006.gadā, kad pagasta centrā uzcēla jaunu krucifiksu, Kubulu sievas sāka regulāri dziedāt te. Krucifiksa iesvētīšanas dienā piedalījās pat 19 dziedātājas, tagad parasti 10-11 dziedātājas. Sākumā pie krucifiksa dziedāja reizi mēnesī, kopš 2009.gada maija mēnesī dzied katru dienu.
Tekla Kozlovska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām


Foto no personīgā arhīva: Tekla Kozlovska (2014); pie krucifiksa 2014.gada maijā (pirmā no labās puses); ar vīru 50 gadu kāzu jubilejāRaksta ID: 1091
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kozlovska Tekla
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1091