Vancāne Terēzija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1954.gada 21.septembrī Vīksnas pagasta Strautos. Te arī dzīvo un strādā joprojām. Ir plašs ganāmpulks. Mācījusies Kupravas pamatskolā un Liepnas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas sāka strādāt Liepnas vidusskolas bibliotēkā un neklātienē uzsāka mācības LVU Svešvalodu fakultātē, taču to nepabeidza, jo pārgāja uz Kultūras darbinieku tehnikumu, un beidza kā bibliotekāre.
Terēzija Vancāne ir Breša zemnieks. Ģimenē izaudzināti pieci bērni.
Jaunībā Terēzija klausījās, kā dziedāja mamma Anastasija Vancāne. Dzirdēja, kā mamma dziedāja psalmus, mājās aizdedzot svecīti, taču pati nemēģināja. Un tikai tad, kad mamma nomira, sāka iet kopā ar citām kaimiņienēm un dziedāt psalmus. Piedalīties psalmu dziedāšanā Terēzija sāka 90.gados, kad dziedāšanu vadīja Emīlija Bordāne un Anna Macāne. Viņas Terēziju parasti nosēdināja pa vidu un lika dziedāt līdzi. Kad pieredzējušo dziedātāju Strautos vairs nebija,  Terēzija bija spiesta sākt psalmu vadīšanu. Tas bija tā ap 90.gadu beigām. Šobrīd gan viņa saka, ka Kupravā nav ko vadīt, jo neesot cilvēku, kas dziedātu psalmus
Terēzija Vancāne vada maija dziedāšanu arī pie Strautu ciema krucifiksa. Bez Terēzijas parasti te dzied piecas dziedātājas – Vigilija Larina, Velta Pušpure, Antonija Apine, Jevdokija Jeromanova,Velta Rižija (reizēm ar mazmeitām).
Terēzija Vancāne ir galvenā dziedātāja Kupravas baznīcā. Viņa ir arī baznīcas saimniece. Meita Madara Liepnas un Kupravas dievnamos spēlē misi.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Terēzija Vancāne (2014) – L.Dukaļskas foto


Raksta ID: 1089
Atjaunināts: 18 janvāris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Vancāne Terēzija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1089