Laicāne Valija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 17.martā Vīksnas pagasta Dampadruvā. Pabeigusi Vīksnas pamatskolu un astoņpadsmit gados sākusi slaukt kolhozā govis. 1957.gadā apprecējusies un pārcēlusies uz blakus ciemu - Sprogām, kur dzīvo joprojām. Līdz pat 1992.gadam strādāja Sprogu govju fermā. Ģimenē izaudzināti trīs bērni.
Grodņu ģimenē labi dziedāja visi, arī visas piecas māsas. Arī Valija samācījās psalmu dziedāšanu iedama līdzi mammai. Daudz ko mācījās no savas krustmātes Emīlijas Kravales, kura bija liela dziedātāja. Patstāvīgi psalmus Valija Laicāne dzied no 60.gadiem. Viņa dzied kopā ar Āriju Zašni un Ilgvaru Bērziņu. Pārējie tad viņiem pievienojas. Psalmus dzied kā grib piederīgie - visbiežāk vienu vakaru pirms bērēm. Pēdējo reizi Valija vadījusi psalmu dziedāšanu Pērkonos 2012.gadā.
Maija mēnesī Valija Laicāne regulāri dzied pie Sprogu krucifiksa. Te viņa dzied kopā ar Genovefu Pipcāni, Genovefu Lielbārdi, Annu Sukuri, Zentu Sekaci, Grenovefu Sprudzāni, Antoniju Sprudzāni, Lidiju Lielbārdi, Juri Lielbārdi, Pēteri Pipcānu. No Vīksnas dziedāšanā piedalījās Maija Odumiņa un Helēna Zaremba


Foto no personīgā arhīva: Valija Laicāne (2012)


Raksta ID: 1088
Atjaunināts: 04 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Laicāne Valija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1088