Locāne Helēna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 2.aprīlī Medņevas pagasta Lodumas ciemā. Pabeigusi Viduču septiņgadīgo skolu, sāka strādāt padomju saimniecības "Medņeva" lauku brigādē. Te viņa strādāja daudzus gadus, tikai vēlāk - 80.gadu beigās divus gadus nostrādāja Medņevas bērnudārzā un kādu gadu ēdnīcā.                                                           
Helēna Locāne (agrāk Babāne) ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa jau no bērnības gāja mammai līdzi dziedāt psalmus, taču pati tolaik nedziedāja. Agrāk bijis tā, ka psalmus dziedāja katru dienu līdz pat bērēm, un uz dziedāšanu sanākuši visi Lodumas ciema iedzīvotāji. Dziedāt viņa sāka tikai 50.gadu beigās. Psalmu dziedāšanu tolaik varēja vadīt Juzepate Babāne, Marianna Babāne, Adele Circene. Lasīt lasījumus Helēna sāka 60.gadu vidū, tad arī sāka vadīt dziedāšanu. Tagad viņa dzied kopā ar Malvīni Ločmeli, Valentīnu Babāni no Lodumas ciema, Valentīnu Babāni no Semenovas, Leontīnu Čiguri, Lolitu Circeni, Annu Supi, Natāliju Duļbinsku, Silviju Babāni. Dzied viņas Semenovas centrā, kad aicina - arī Lodumos un Torkovā. Medņevas pagastā ir daudz psalmu dziedātāju un katrā ciemā ir kāds spēcīgs psalmu vadītājs. Arī Helēna uzsver, ka Medņevā vēl stingri turās pie tradīcijas, un, kad kāds nomirst, vienmēr organizē psalmu dziedāšanu - dienu pirms un pēc bērēm, kā arī 40.dienā pēc bērēm. Arī kapusvētkos ir tā, ka nav vajadzības organizēt speciāli dziedātājus, jo dzied gandrīz visi sanākušie. Atbrauc vienīgi pavadītājs ar ērģelēm.
Kopš 2008.gada rudens kopēju psalmu dziedāšanu organizē Medņevas tautas namā, kur sanāk visi, kuri grib. Te dzied gan par visa pagasta mirušajiem, gan par saviem piederīgajiem. Helēna 2.novembrī parasti dzied arī Viļakas Jēzus Sirds baznīcā.
Dzied pie Lodumas ciema krucifiksa. Te piedalās arī Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievas.


Foto no personīgā arhīva: Helēna Locāne (pirmā no kreisās puses) kapusvētkos Viļakā (2006)Raksta ID: 1085
Atjaunināts: 04 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Locāne Helēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1085