Matule Irēna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1937.gada 16.maijā Rīgā. Tēvs bija armijas cilvēks, un ģimene 1939.gadā pārcēlās uz Balviem. Mācījās Balvu vidusskolā, taču no 10.klases pārgāja uz vakarskolu un sāka strādāt aptiekā - sākumā par rēķinvedi, vēlāk par farmaceita asistenti, neklātienē pabeidzot farmaceitu skolu Daugavpilī. Aptiekā Irēna nostrādāja divpadsmit gadus. Tālāk, līdz pat pensijai strādāja Ceļu būvniecības rajonā par ceļu meistari, vispirms beidzot meistaru un darbu vadītāju kursus, vēlāk neskaitāmus kvalifikācijas celšanas kursus. Jaunībā Irēna ļoti labi spēlēja šahu, un, kad vīra darbavietā – CBR-11 organizēja komandu (4 vīrieši un 1 sieviete), kas piedalītos sacensībās, viņu pierunāja piedalīties. Tā šaha turnīros CBR-11 Irēnu iepazina un vēlāk aicināja arī strādāt kolektīvā. Alga te bija lielāka, un viņa piekrita. Te strādājot Irēna saņēmusi neskaitāmus Goda rakstus gan par labu darbu, gan aktīvu sabiedrisko darbību (bija arodbiedrības kasiere, sienas avīzes redaktore utt.) un naudas balvas par racionalizācijas priekšlikumiem un teicami pabeigtiem kursiem.
Irēna Matule allaž vienmēr ir dziedājusi – vispirms skolas korī, pēc tam Balvu Kultūras nama kvartetā kopā ar Noru Pastari, Āriju Laizāni un Marutu Grozovu. Irēna stāsta, ka ar kvartetu nācies bieži koncertēt arī citās pilsētās. Tāpat savu laiku viņa dziedājusi sovhoza „Balvi” ansamblī, Balvu Kultūras nama vokālajā ansamblī, daudzus gadus Kultūras nama korī „Austrums”. Irēna Matule gadus četrus dziedājusi Noras Kalniņas kapelā, bijusi senioru ansambļa „Pārdomu vējš” pirmajā sastāvā un dziedājusi te līdz 2003.gadam.
Balvu Romas katoļu baznīcas korī Irēna Matule sāka dziedāt prāvesta E.Kopeikas laikā 1989.gadā pie ērģelnieces Genovefas Bizunes. Pēc tam neilgu laiku ērģelniece bija Anna Lesniece, tagad – Jānis Budevičs. Irēna korī dziedāja līdz autoavārijai 2003.gadā. Tagad dzied lejā un svētdienās vada Rožukroņa dziedājumus, bet gavēņa laikā – Krusta ceļu. Lasīt lasījumus viņai parasti palīdz Edgars Skučs.
Savā laikā psalmu dziedāšanu vadīja Irēnas mamma Anna Midziņa. Irēna tolaik tika gājusi līdzi, bet pati dziedāt nemācījās. Vienīgi klausījās, kā dzied citi. Un tikai 90.gadu sākumā viņa sāka iet palīgā dziedātājiem. Tā pamazām Irēna apguva dziedāšanu. Viņa atceras, ka tolaik vienmēr kopā skaisti dziedājušas Janīna Kaņepe un Marija Krēmere. Kad vecākās dziedātājas nomira, lūdza viņai turpināt vadīt. 90.gadu beigās psalmu dziedāšanu Balvu pusē varēja vadīt gan Janīna Kaņepe, gan Jadviga Circene un Irēna Matule. 90.gados Irēna bieži dziedāja kopā ar Loniju Priedeslaipu . Daudz nācās dziedāt mājās. Te viņas dziedāja divatā, bet parasti piepalīdzēja mirušā tuvinieki. Tagad uz mājām aicina reti, arī baznīcā dziedāt sanāk tikai 4-5 reizes gadā. Baznīcā pamatā dzied literārajā valodā, mājās, ja prasa, arī latgaliski.
Irēnai bieži nākas dziedāt arī kapusvētkos un svecīšu vakaros. Viņa ir dziedājusi gan ar kori, gan divatā – sākumā ar Jadvigu Circeni, vēlāk ar Loniju Priedeslaipu.
Noteikti jāpiemin fakts, ka Balvos, kur psalmu dziedāšanas tradīcijas nav izteiktas, katru rudeni kopš 2006.gada kopā sanāk un psalmus dzied Ceļinieku ielas iedzīvotāji. Dziedāšanu parasti vada Irēna Matule, bet piedalās – Valija Melne, Ilga Melne, Irēna Vecozola, Edgars Skučs, Zenta Andersone, Aloīda Ķirsone, Ruta un Mārtiņš Ķikusti un Arnolds Voicišs. Dziedot viņi lūdz par saviem mirušajiem. Tāpat viņi visi kopā sanāk maijā, kad dzied Jaunavas Marijas godam.
Irēna Matule agrāk daudz šuvusi un adījusi, bet tagad savējos lutina ar garšīgiem pīrāgiem.


Foto no personīgā arhīva: Irēna Matule ar mazmeitu (2004)


Raksta ID: 1079
Atjaunināts: 20 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Matule Irēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1079