Čerbakovs Dzintars

Folkloras kopas "Rekavas dzintars" vadītājs
Dzimis 1969.gada 3.februārī Medņevas pagasta Slotukalna ciemā. 1976.gadā uzsācis mācības Rekavas vidusskolā. Uzreiz pēc Rekavas vidusskolas absolvēšanas 1987.gadā Dzintars iestājās Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. 1990.gada 1.septembrī uzsāk darba gaitas Rekavas vidusskolā kā vēstures un kultūras vēstures skolotājs. Amatu savienošanas kārtībā vairākus gadus strādājis arī par skolotāju Upītes pamatskolā.
Vēlāk Dzintars Čerbakovs mācās Rēzeknes Augstskolā (1993.-1996.) un pabeidz Latvijas Policijas akadēmiju (2000.-2006.), iegūstot jurista kvalifikāciju. Sešus gadus nostrādājis skolā, viņš maina darbu un 1996.gadā sāk strādāt Balvu rajona policijas pārvaldē kā jaunākais inspektors. Dzintars strauji virzās pa karjeras kāpnēm - drīz jau ir kriminālpolicijas priekšnieka vietnieks, bet 2004.gadā tiek apstiprināts par Gulbenes rajona policijas pārvaldes priekšnieku. Pēc četriem darba gadiem Gulbenē viņš atgriežas Balvos un ir Balvu RPP priekšnieks, vēlāk Valsts policijas Balvu iecirkņa priekšnieks. 2018.gada sākumā Dz.Čerbakovs priekšnieka amatu atstāja. 2020.gada aprīlī viņš tika iecelts par Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāju, bet pēc novadu apvienošanas ir Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītājas vietnieks administratīvajos un saimnieciskajos jautājumos.
Dzintars Čerbakovs 2007.gadā ieguvis maģistra profesionālo grādu valsts pārvaldē un 2008.gadā - tiesību zinātnes maģistra grādu krimināltiesībās. Kā lektors strādājis ISMA, Grāmatvedības un Finansu koledžā un Nodarbinātības Valsts aģentūrā
Dzintars Čerbakovs ir viens no folkloras kopas „Rekavas dzintars” dibinātājiem un pirmos desmit tās pastāvēšanas gadus arī kopas vadītājs. Aktīvs jauniešu folkloras nometņu organizators no 1998.gada līdz 2004.gadam. Dzintars bija jauniešu folkloras nometnes „Balkani 99” administrētājs, jauniešu folkloras nometnes „Tradicionālās kultūras saglabāšana un pārmantošana Ziemeļlatgalē” (2001) vadītājs, folkloras nometnes „Mēslu talka Ziemeļlatgalē” (2002) vadītājs, 2003. un 2004.gada pētījumu un nometnes „Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē” aktīvs dalībnieks un organizators.
Dzintars Čerbakovs ir 2002.gada Lielās folkloras gada balvas laureāts nominācijā par izglītības veicināšanu.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Dzintars Čerbakovs (2012);  folkloras kopas "Rekavas dzintars" diska "Iz vacuo okas sukruma..." prezentācijā 2012.gada 18.februārī; izstādes "Latgolys dvēselis tulkam Miķeļam Bukšam 100" atklāšanā LNB (2012); folkloras festivālā "Baltica" (2009) - R.Cibules fotoRaksta ID: 1064
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Čerbakovs Dzintars
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1064