Pužule Emīlija

Kultūras darbiniece, Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja
Dzimusi 1930.gada 15.janvārī Viļakas pagasta Birznieku ciemā. Mācījusies Viļakas valsts ģimnāzijā un Rīgas Skolotāju institūtā. Pēc institūta absolvēšanas 1952.gadā darba gaitas Emīlija uzsāka Kangaru septiņgadīgajā skolā kā skolotāja. Te viņa nostrādāja četrus gadus, bet 1957.gadā sāka strādāt Loginu ciema klubā. Būdama kluba vadītāja, Emīlija Šķilbēnos rūpējās par mirušo atceres dienām, sabiedrisko izvadīšanu pēdējā gaitā. Tradicionāli kļuva darba veterānu vakari, jauniešu pavadīšana Padomju Armijas rindās, lopkopju un mehanizatoru svētki, jauno vēlētāju dienas, pirmā vāla svētki, jauno ģimeņu vakari.
Šķilbēnos Emīlija iepazinās ar savu nākamo vīru un nodibināja ģimeni. Ģimenē izaudzināts dēls Jānis un meita Ruta.
Bet visilgāk Emīlija Pužule ir strādājusi bibliotēkā. Gandrīz trīsdesmit gadus - no 1963.gada līdz 1992.gadam viņa vadīja Šķilbēnu pagasta bibliotēku. Emīlija 70.-80.gados allaž tika minēta rajona labāko bibliotekāru vidū. 1970.gadā bibliotēku republikāniskajā skatē Šķilbēnu bibliotēka ciemu bibliotēku grupā izcīnīja pirmo vietu un tika izvirzīta uz Vissavienības bibliotēku skati. Kultūras ministrijas kolēģija par sasniegumiem darbā piešķīra bibliotēkai "Teicama darba bibliotēkas" nosaukumu. Emīlija bija ne tikai zinoša un aktīva bibliotēkas vadītāja, bet arī ciema kultūras dzīves simbols – darbīga, enerģiska, atraktīva, humora pilna, liela tautas tradīciju pazinēja un kopēja. Kādu laiku bijusi arī Šķilbēnu ciema sieviešu padomes priekšsēdētāja un ciema padomes deputāte.
Emīlija Pužule bija ilggadēja Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja, kura ansambļa vadību pārņēma 1983.gadā. Vadīja gandrīz 20 gadus līdz pat aiziešanai mūžībā. Kopā ar etnogrāfisko ansambli Emīlija dziesmas skandējusi vai visos Latvijas novados un Rīgā, piedalījusies folkloras festivālā „Baltica”, daudzos pasākumos tepat savā dzimtajā pusē. Emīlija bija nepārspējama runātāja, argumentētāja un iedvesmotāja. Viņai piederēja gala vārds visās ar tradicionālās kultūras organizēšanu saistītajās lietās.
Emīlija kopā ar toreizējo kultūras nodaļas vadītāju Rutu Cibuli ir līdzvainīga arī pie trešās folkloras grupas dibināšanas Rekavas centrā. Kādā pasākumā viņa bija noskatījusi Rekavas vidusskolas skolotāju Dzintaru Čerbakovu, kurš varētu apvienot jaunākās paaudzes dziedātājus. Tā 1995.gadā radās jauniešu folkloras kopa „Rekavas dzintars”.
Emīlija Pužule mūžībā aizgāja 2002.gada 13.jūnijā, apglabāta Šķilbēnu pagasta Vilkovas kapos.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Dzied Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Emīlija Pužule (no Voldemāra Ivdra personīgā arhīva) - uzņemts Folkloras nometnes Balkanos laikā 1999.gadāRaksta ID: 1063
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Pužule Emīlija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1063