Bukovska Leontīne

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1930.gada 25.martā Susāju pagasta Plešavā. Divus gadus mācījās Vēdeniešu pamatskolā, bet tad saslima un mācības vairs neturpināja. Strādāja savā saimniecībā. 1950.gadā apprecējās un jaunā ģimene devās peļņā uz Gulbenes rajona Beļavu. Susājos atgriezās pēc desmit gadiem un apmetās uz dzīvi Susāju ciemā, kur dzīvo joprojām. Līdz pat pensijai strādāja fermā un lauku brigādē. Izaudzināti trīs dēli.

Dziedāt psalmus Leontīne Bukovska iemācījās bērnībā no mammas. Viņa var arī vadīt psalmu dziedāšanu, bet Susāju pusē jau ir vairāki pieredzējuši psalmu vadītāji. Parasti dzied kopā ar Annu Mačāni, Annu Strupku, Emeritu Pranckuni, Anitu Zarembu, Valiju Krēmeri, Aldi Pušpuru, Emīliju Ušupnieci, Initu Sprukuli. Katru gadu piedalās psalmu dziedāšanā, kas notiek Vēršukalna muzejā.

Arī mājā Leontīnei Bukovskai ir iekārtots lūgšanu stūrītis ar krustu vēl no pagājušā gadsimta sākuma. Annas dēls Jānis 1993.gadā ir izgatavojis Susāju krucifiksu, kuru tagad Bukovsku ģimene arī apkopj. Maija mēnesī pie krucifiksa nāk dziedāt
Mirusi 2015.gada 24.decembrī. Apglabāta Susāju pagasta Vēdeniešu kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Leontīne Bukovska (2013, I.Bobrovas foto); ar vīru un dēliem 60.gadu sākumā


Raksta ID: 1058
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Bukovska Leontīne
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1058