Psalmu dziedāšana Briežuciema pagastā

Lūgšanas par mirušajiem un it seviški psalmu jeb, kā tautā sauc, saļmu dziedāšana Latgales laukos ir gadsimtiem ilga un dziļi iesakņojusies tradīcija, kas vēl joprojām ir dzīva un tiek praktizēta arī ārpus oficiālās baznīcas - gan bēru un piemiņas dienās un kapusvētkos, gan arī oktobrī un novembrī.

Daudzus rudeņus Briežuciemā sievas sanāca pie Felicijas Loginas (mirusi 2008.g.), lai reizi gadā kopīgi nodziedātu psalmus un lūgtu Dievu par visiem mirušajiem piederīgajiem. Vēl līdzīga dziedāšana mājās notika pie Marijas Keišas  Grūšļeva (mirusi 2002.g.), bet šobrīd vienīgā, kura organizē dziedāšanu mājās ir Marija Sīle Dukuļevā. 2011.gada rudenī dziedāšanu atsāka Briežuciema klubā, kur Briežuciema etnogrāfiskajam ansamblim pievienojas pārējie un dzied kopīgi.

Visvairāk psalmu dziedātāju var nosaukt no Briežuciema centra - Grūšļevas, Dukuļevas – Broņislava Platniece, Bārbala Slišāne, Madaļa Zelča ( visas trīs mirušas), Leontīne Slišāne, Marija Deksne, Stefānija Langovska, Leontīne Pundure, Domija Logina Torkovā, Veneranda Mežale, Valentīna Keiša, Valentīna Kamzola, Marija Sīle, Regīna Ivanova. Ir pat dzimtas, kur mātes iesāktās dziedāšanas tradīcijas tagad turpina meitas – Stefānija Langovska ar meitām Mariannu Langovsku un Līviju Cibuli, Domija Logina ar meitu Leontīni Punduri, Bārbala Slišāne ar meitām Mariju Sīli un Leontīni Slišāni.

Galvenās psalmu vadītājas centrā un arī tālākā apkaimē pašlaik ir Leontīna Šakina un Genovefa Zelča.

Breksenē pazīstama psalmu vadītāja ir Genovefa Ločmele. Viņa ir arī Breksenes kapu vecākā un regulāri organizē dziedāšanu kapsētā. Štikunovas un Pūšļevas ciemā dzied Janīna Jermacāne, Valentīna Ločmele, Anastasija Lubāne, Stefānija Ločmele , Anna Ločmele u.c

No Augstasila un Cērpenes jāmin Marija Cibule, Celīna Kaupēra, Genovefa Medne, Lucija Markova, Lucija Supe. Vairākas šī gala sievas gan biežāk apmeklē Šķilbēnu katoļu baznīcu un arī dzied psalmus Šķilbēnu baznīcā.

No Dambergu ciema nāk Marija Sutugova, bet vispār Briežuciema pagasta Dambergos vairāk dzīvo luterāņi, līdz ar to katoļticīgo tradīcijas te notiek retāk- vienīgi bēru gadījumos. Arī blakus esošajos ciemos - Aususalā, Denicovā, Ploskenē psalmu dziedāšana notiek reti. Te dzied Leontīna Kokoreviča un Inese KoniševaRaksta ID: 1055
Atjaunināts: 09 septembris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Psalmi (saļmas) -> Psalmu dziedāšana Briežuciema pagastā
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1055