Zelča Genovefa

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1944.gada 24.jūnijā Briežuciema pagasta Begunovā. 1963.gadā beigusi Baltinavas vidusskolu un sākusi strādāt kolhozā "Zelta druva" par traktoristu uzskaitvedi. Tad no 1965.gada četrus gadus nostrādāja Briežuciema bibliotēkā, no 1969.gada - par apdrošināšanas inspektori Baltinavā un Briežuciemā. 1973.gadā sāka strādāt par kadru inspektori Briežuciemā un nostrādāja līdz pat saimniecības likvidācijai. Pensijā no 1999.gada. Dzīvo Briežuciema centrā daudzdzīvokļu mājā.

Genovefa Zelča dzied no mazotnes. Savulaik dziedāja Baltinavas korī un Briežuciema vokālajā ansamblī, bet kopš 2013.gada dzied Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. Arī dziedāt psalmus sāka septiņu gadu vecumā kopā ar kaimiņu meitenēm. 1960.gadā to uzzināja skolā un izsauca strostēt pie direktora. Kaunināja, ka lūdz Dievu. Tad kādu laiku Genovefa nedziedāja, bet nedziedāja tāpēc, ka pazuda balss. Pēc vairogdziedzera operācijas atkal atsāka dziedāt.

Genovefa stāsta, kad nomirusi galvenā grāmatvede Antoņina Slišāne, nebija kas dzied psalmus. Tā viņa no 1996.gada sāka dziedāt psalmus. Bet kā psalmu vadītāja ir no 1999.gada. Te seko interesants stāsts: "Bija bēres Anelei Keišai un kā psalmu vadītāja bija Marija Keiša, kurai jau bija 87 gadi. Iesāka dziedāt, bet nevarēja turpināt. Viņa pārtrauca un sacīja: "Es vairs nevaru dziedāt un es tevi, Genīt, ieceļu par vadītāju". Tā arī sāku vadīt, jo bērnībā iemācītais jau bija palicis atmiņā'".

Vēl seko stāstījums par psalmu dziedāšanu brālim: „1984.gadā nomira brālis Vilhelms Logins. Sešas nedēļas pēc bērēm sanāca dzīvoklī dziedāt saļmes, bet tas iekrita 1.maijā. Tad nu māsas vīrs palicis ārpusē un staigājis ap māju, bet iekšā klusi dziedājuši. Tāpat otrā dienā jau Briežuciemā to zinājuši un pēc svētkiem saimniecības direktors un partijas sekretāre pārmeta, ka atļāvusies dzīvoklī un vēl 1.maijā dziedāt”.

Genovefa Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Tagad viņa ar Leontīnu Šakinu ir galvenās psalmu vadītājas Briežuciema centrā un iet dziedāt visur, kur aicina. Agrāk vairākās vietās Dvēseļu dienās rīkoja dziedāšanu. Tā notika pie Marijas Keišas, Felicijas Loginas. Tagad Genovefa saka, ka vienīgā, kas organizē dziedāšanu mājās ir Marija Sīle. Agrāk te sanāca pat astoņas dziedātās, tagad tikai četras – bez Genovefas vēl piedalās Leontīna Šakina, Veneranda Mežale un Valentīna Kamzola. 2011. gadā dziedāšanu atsāka Briežuciema klubā, kur etnogrāfiskajam ansamblim pievienojas pārējie. Briežuciemā dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām.

Kopā ar etnogrāfisko ansambli Genovefa dzied pie krucifiksiem Dukuļevā, Bēliņos, Štikunovā


Genovefa Zelča (2013, I.Bobrovas foto)Raksta ID: 1049
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Zelča Genovefa
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1049