Šakina Leontīna

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1938.gada 18.novembrī Šķilbēnu pagasta Dubļevā. Pirmās skolas gaitas sākusi Druvas četrklasīgajā pamatskolā, tad mācības turpina Upītes pamatskolā, bet 8 klasi pabeidz neklātienē Briežuciema pamatskolā. Darba gaitas sākas kolhozā "Cīņa", kur Leontīna strādā par slaucēju, cūkkopi, teļkopēju. 1963.gadā apprecējusies, izaudzinātas divas meitas un dēls. Pēc kāda laika ģimene pārcēlusies uz Leontīnas tēva mājām Torkovā, bet pēc tam uz daudzdzīvokļu māju Briežuciema centrā, kur dzīvo joprojām. Strādā klubā par apkopēju un virtuvē par pavāri, gatavojot ēst talciniekiem. Leontīna ir bijusi un ir godu saimniece un klājusi galdus kāzās un citās viesībās. Pensijā ir no 1993.gada.

Leontīna Šakina ar vīru ir dejojusi Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvā.

Leontīna Šakina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmus iesākusi dziedāt jau no jaunības vai pat no bērnības dienām. Dzimtajā ciemā Dubļevā psalmus dziedāja novembra mēnesī ap Dvēseļu dienām un mamma ņēma viņu līdzi. Padomju laikā nedziedāja. Atsāka psalmus dziedāt Atmodas laikā ap 1992.gadu bērēs. No 2011.gada iesāka organizēt psalmu dziedāšanu Briežuciema klubā, kur sanāk ieinteresētie cilvēki ar groziņiem un dzied kopīgi, bet katrs par savējiem.

Leontīna ir psalmu vadītāja un dzied pa vecam ar visām lasīšanām. Un tāpat kā vecajās tradīcijās - vajadzīgajās vietās atsevišķus gabalus dzied stāvot kājās. Viņa dzied arī Breksenes kapos un pie krucifiksiem Štikunovā, Dukuļevā, Bēliņos.


Leontīna Šakina (2013, I.Bobrovas foto)Raksta ID: 1048
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Šakina Leontīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1048