Ločmelis Francis

Garīgo dziesmu dziedātājs

Dzimis 1934.gada 28.jūlijā Baltinavas pagasta Svilpovas ciema "Svilpēs". Četras klases pabeidza Druvas pamatskolā, kura atradās turpat tēva mājās, sesto klasi pabeidza Baltinavā, bet septīto - Briežuciemā. Vasaras, protams, pagāja ganu gaitās. Pēc skolām Francis sāka strādāt par piekabinātāju traktoristam, ziemā aizgāja uz 3 mēnešu MTS traktoristu kursiem. 15 gadu vecumā viņš jau sāka strādāt par traktoristu. Tajā vasarā sanāca tā, ka otrs traktorists aizgāja armijā, un Francis uz traktora palika viens pats. Tā kā Baltinavas MTS aptvēra lielu zonu, tad nākošajā gadā Franci nosūtīja strādāt uz Rogovku. No turienes Francis ar draugiem brauca stāties jūrskolā. Francis neizturēja eksāmenu krievu valodā un atgriezās atpakaļ uz MTS. Tā kā viņš gribēja mācīties nosūtīja uz sešu mēnešu mehāniķu - kombainieru kursiem Jaungulbenē, kurus beidza 1952.gadā. Divas vasaras Francis nostrādāja trīs kolhozos aiz Tilžas - "Laima", "Cerība" un "Plēsums" un 1953.gada rudenī aizgāja armijā. Dienēja sākumā Tatārijā, vēlāk pie Maskavas. 1956.gada rudenī atgriezās mājās un ar 1957.gada janvāri sāka strādāt Šķilbēnos par šoferi, kombainieri, mehāniķi. Kādu laiku bija arī iecirkņa priekšnieks. Pensijā no 1994.gada.

1959.gadā apprecējās, izaudzināti dēls un meita. Dzīvo Šķilbēnu ciema centrā.

Daudzus gadus Francis Ločmelis spēlējis Šķilbēnu pūtēju orķestrī tauri, dziedājis Šķilbēnu vokālajā ansamblī, darbojies dramatiskajā kolektīvā.

Dziedāt psalmus Francis iesāka jau bērnībā. Iemācījās no mammas Agatas Ločmeles un tēva māsas Annas Ločmeles. Un to, ko iemācās bērnībā, paliek atmiņā uz mūžu. Francis stāsta, ka agrāk, kad mira pazīstamie, tas bija kā likums, ka jāiet dziedāt. Dziedāt sanāca viss ciems. Tagad vairāk sanāk dziedāt kapsētās vai baznīcā, bet dziedāšana pa ciemiem nav raksturīga. Francis regulāri brauc dziedāt Breksenes kapos, arī Vilkovas kapos, kur apglabāta kundze. Francis Ločmelis ir vadījis psalmu dziedāšanu pie saviem piederīgajiem, bet Šķilbēnu katoļu baznīcā parasti vada vai nu Janīna Lapsa, vai Valentīna Keiša. Agrāk lasījumus starp dziedāšanu lasīja (dziedāja) viens cilvēks un Šķilbēnu katoļu baznīcā tas bija Francis, tad nu jau pēdējos gadus to dzied visi. Tā tas esot bijis agrākos laikos.

Francis Ločmelis stāsta, ka agrāk daudz vairāk dziedājuši pie krucifiksiem. Viņš pats brauc uz Svilpovu un dzied kopā ar māsu Baibu Supi


 Foto no personīgā arhīva: Francis Ločmelis Vilkovas kapos (2009); ar dēlu un meitu (2008); dziedot Breksenes kapos (2013, R.Cibules foto)


Raksta ID: 1046
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Ločmelis Francis
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1046