Keiša Valentīna

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1932.gada 10.novembrī Ludzas apriņķa Kārsavas pagasta Kapačevas ciemā. Mācījusies Nesteru pamatskolā un Kārsavas vidusskolā. Pēc tam pabeidza Patērētāju kooperācijas skolu kā grāmatvede un sāka strādāt Kārsavas patērētāju biedrības savienībā. 1960.gadā pārgāja strādāt uz Baltinavas patērētāju biedrību. 1963.gadā apprecējās un pārcēlās dzīvot uz Briežuciema pagasta Grūšļevu. Strādāja Valentīna Briežuciema padomju saimniecībā par lietvedi mašīnrakstītāju līdz pat pensijai 1987.gadā. Izaudzināti divi dēli, tagad dzīvo Briežuciema centrā.
Valentīna Keiša 70.gados dziedāja Briežuciema sieviešu ansamblī, kuru vadīja Antoņina Milaševiča. Kad ansamblis izjuka, dziedāja apvienotajā Briežuciema un Šķilbēnu sieviešu korī. Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī dziedāja no 80.gadu sākuma līdz 2007.gadam. Šobrīd nedzied, jo saimniecības pēc nekur nevarēja braukt.
Valentīna piedalās arī psalmu dziedāšanā. Dziedājusi kopā ar Genovefu Zelču, Leontīnu Šakinu, Venerandu Mežali.

Mirusi 2020.gada 19.janvārī


Foto no V.Keišas personīgā arhīva: Valentīna Keiša (2013);  Briežuciema - Šķilbēnu apvienotā kora sastāvā (1.rindā trešā no labās puses)Raksta ID: 1045
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Keiša Valentīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1045