Markova Lucija

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1940.gada 4.februārī Briežuciema pagasta Bēliņu ciemā. Briežuciema septiņgadīgajā skolā pabeigusi septiņas klases un no 1955.gada četrus gadus turpinājusi mācības Malnavas lauksaimniecības tehnikumā. Pēc skolas beigšanas viņu aizsūtīja strādāt uz Ludzas rajona Leidumnieku pagastu. Te iepazinās ar nākamo vīru, bet tā kā Lucija gribēja uz savu pusi, ģimene atgriezās Briežuciemā. Te Lucija sākumā strādāja par grāmatvedi, vēlāk par lopkopības brigadieri. Kopumā nostrādāja 36 gadus, pensijā kopš 1995.gada. Dzīvo Briežuciema pagasta Cērpenē daudzdzīvokļu mājā.

Lucija Markova stāsta, ka bērnībā maija mēnesī katru vakaru dziedāja pie krusta. Bēliņu ciema iedzīvotāji gāja dziedāt uz Bēliņu kapiem. Kapu vecākais te bija Lucijas tēvs Henriks Gabrāns, kurš arī organizēja dziedāšanu. Lucijas tēvu tolaik visur aicināja dziedāt psalmus, bet viņš līdzi ņēma arī bērnus. Tā psalmu dziedāšanu apguva arī Lucija.

Agrāk Lucijas ģimene apmeklēja Baltinavas katoļu baznīcu, tēvs dziedāja arī baznīcas korī. Bet tagad viņa apmeklē Šķilbēnu katoļu baznīcu. Vairākus gadus baznīcā katru novembra piektdienu notiek psalmu dziedāšana par mirušajiem. Dziedāt psalmus mājās šajā pusē nav raksturīgi.

Lucijai Markovai visbiežāk sanāk dziedāt kopā ar Genovefu Medni, arī Celīnu Kaupēru un Antoņinu Koniševu. Dzied viņa pie Bēliņu krucifiksa, pie krucifiksa pie Dravnieku mājām. Agrāk dziedāja arī pie Ploskīnes krucifiksa, kura šobrīd vairs nav. Šķilbēnu puses psalmu dziedātājas dzied pēc vecajām lūgšanu grāmatām.


 Foto no personīgā arhīva: L.Markova (2009); ar meitām pie Rekavas vidusskolas Ilgas izlaidumā (1990); psalmu dziedāšanas reizē Cērpenē 2000.gadā (pirmā no kreisās puses); ar Genovefu Ločmeli Bēliņu kapos (2009); ar draudzeni Mariju Deksni (2010)


Raksta ID: 1044
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Markova Lucija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1044