Kaupera Celīna

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1946.gada 4.augustā Šķilbēnu pagasta Borisovā. Mācījusies Upītes pamatskolā, Rekavas vidusskolā un Rīgas Politehniskajā institūtā, kuru tomēr nepabeidza. Visu mūžu līdz pat 1997.gadam Celīna strādāja Rīgas porcelāna rūpnīcā par gāzes krāšņu operatori. Te nostrādāja līdz pat rūpnīcas likvidācijai 1996.gadā un vēl vienu gadu rūpnīcas filiālē "Jesenas Porcelāns". Pēc tam strādāja bērnudārzā "Bitīte". Kaut arī viņa ir pensijā kopš 1998.gada februāra, turpināja darbu bērnudārzā līdz 2006.gadam.

Celīnas meita, kura dzīvoja Šķilbēnu pusē, izteica domu, cik būtu labi, ja mamma dzīvotu tuvumā. Tāpat viņa arī pastāstīja, ka pārdod māju ceļa tuvumā netālu no Šķilbēniem. Tā no 2006.gada marta Celīna Kaupera dzīvo Briežuciema pagasta Lazdulejas ciema "Dravniekos". Pirmais ko viņa izdarīja jaunajās mājās - uzstādīja pie mājām krucifiksu. To izgatavoja māsas mazdēls Guntars Budevičs. Viņš izgatavoa arī sētiņu apkārt mājai.

Celīna psalmus dziedāja jau bērnībā. Ģimenē viņi bija vienpadsmit bērni un kad Celīnai (visjaunākā ģimenē) bija trīs gadi, nomira mamma. Dzīvoja ar krustmāti, kura ejot dziedāt vienmēr ņēma mazo meiteni līdzi. Jūrmalā, protams, nedziedāja, bet, atgriežoties Šķilbēnu pusē un piedaloties dziedāšanā, atcerējās dziedātās dziesmas. Celīna vīra miršanas dienā 26.oktobrī noorganizēja psalmu dziedāšanu savās mājās. Sanāca ap desmit sievām (psalmu vadītāja bija Valentīna Keiša no Upītes). Vēl kā psalmu vadītāju Šķilbēnu pusē Celīna min Janīnu Lapsu, kura dziedāšanu organizē un vada arī Šķilbēnu katoļu baznīcā. Celīna atceras, ka agrāk, kad vēl bija maza, lasījumus starp dziedājumiem lasīja visi kopā un cēlās kājās, bet tagad lasot tikai viens no dziedātājiem. 2012.gadā Šķilbēnos atkal atjaunoja veco tradīciju, kad lasa visi kopā.

Celīna Kaupera tagad psalmus regulāri dzied baznīcā, arī vairākās kapsētās - Breksenes kapsētā, Ančipovas, Bakarevas, Lotušu un Augstasila kapos. Psalmu dziedājumi te parasti notiek stundas trīs pirms kapusvētkiem. Tā kā dziedātāju skaits atsevišķās vietās ir neliels, tad zināmās psalmu dziedātājas aicina uz vairākām kapsētām. Un Celīna labprāt brauc.

Aicina dziedāt arī bērēs. Parasti visbiežāk dzied trīs reizes - dienu pirms bērēm, bēru dienā un nākamajā dienā pēc bērēm.

Katru gadu maija mēnesī Celīna dzied pie sava krucifiksa. Pirmos gadus pēc krucifiksa uzstādīšanas dziedātāju bija daudz vairāk, bet pēdējos - reizēm viņas dzied divatā ar Antoņinu Koniševu. Viņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.

Mirusi 2021.gada 10.maijā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


C.Kaupera Balkanos (2008); pie sava krucifiksa 2007.gada maijā (abas foto no personīgā arhīva); psalmu dziedāšanā Breksenes kapos 2013.gadā - pirmā no kreisās puses (R.Cibules foto)Raksta ID: 1042
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kaupera Celīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1042