Circene Marija

Rokdarbniece, garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 29.jūnijā Baltinavas pagasta Kašu ciemā, kur dzīvo joprojām.  Baltinavas septiņgadīgaā skolā pabeigusi sešas klases un sākusi strādāt – vispirms lauku brigādē, pēc tam Plīnovas  fermā baroja cūkas. Kad likvidējās kolhozs, Marija arī vēlāk turpināja strādāt cūkkopībā Baltinavas padomju saimniecībā. 1964.gadā apprecējās, izaudzinājusi trīs bērnus. No 1979.gada līdz pat pensijai 1995.gadā strādāja par pastnieci.
Marija Circene ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē' nesējām. Dziedāt psalmus iemācījās bērnībā, jo mamma vienmēr ņēma līdzi. Tagad Marija Circene ir vadošā psalmu dziedātāja Kašos, Plēšovā, Plīnovā. Parasti viņa dzied kopā ar Annu Jermacāni, Janīnu Rimicāni un Annu Dauksti no Pleitovas ciema. Reizēm piebiedrojas arī Lucija Kaša, Domicella Kaša un meita Aija Keiša.  Galvenā dziedāšanas vieta ir Plēšovas kapsēta.  Viņas dzied kapusvētkos pirms dievkalpojuma un novembra mēnesī par visiem nomirušajiem, kas kapsētā apglabāti. Vispirms noskaita Rožukroni un tad dzied psalmus un pārējās dziesmas. Marija Circene psalmus ir dziedājusi arī viena, parasti tas ir mājās par saviem piederīgajiem
Maija mēnesī šīs pašas sievas dzied Plēšovas kapličā pie krusta. Pēdējos gadus dziedāja pat katru svētdienu, jo ļoti atsaucīgs ir kapu vecākais Astērijs Keišs, kurš sievas gan atved, gan aizved.
Marija Circene ir arī liela rokdarbniece. Vīņa ir izadījusi ap 100 cimdu un zeķu pāru, bet adījusi arī džemperus, tamborējusi galdautus, sedziņas, plecu lakatus, audusi segas, galdautus šalles. Tagad gan tikai ada. Agrāk saimniecībā turēja aitas, mainīja dziju, krāsoja, auda un adīja. Vēl tagad mājās ir krāsu maisiņš ar iepirktajām vilnas krāsām. Marija audusi segas mazāk pazīstamajā „rožu rakstā”, arī segas rakstā, ko mēdz saukt par „lasīto rakstu”.
Pirmo zeķu pāri noadījusi sešu gadu vecumā. 30 pāru cimdu, kurus vajadzējis adīt ļoti precīzi, Marija noadījusi NATO sammitam.
Marijas Circenes darbi bijuši Baltinavas novada muzejā un pašlaik iegādājami Baltinavas amatniecības centrā „Sukrums”.  Tāpat viņa savu adīšanas prasmi 2013.gadā rādīja „Leģendu naktī” Balvu muižā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Marija Circene Baltinavas novada svētkos 2013.gadā (R.Cibules foto); M.Cibule (2000); ar meitas ģimeni 2005.gadā (foto no personīgā arhīva) un viņas darbi (I.Bobrovas foto)


Raksta ID: 1041
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Circene Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1041