Logina Marina

Viļakas folkloras kopas "Atzele"un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1940.gada 15.februārī Vecumu pagasta "Robežniekos". Sākumā mācījusies Vecumu pamatskolā, tad Mežvidu septiņgadīgajā skolā. Sapnis mācīties par skolotāju izjuka, jo abas māsas apprecējās, vecāki palika vieni un Marinai nācās atgriezties mājās. Sākumā viņa strādāja lauku brigādē sovhozā, tad sāka strādāt veikalā un 12 kilometrus braukāja uz Viļaku. Vispār veikalā Marina nostrādāja 31 gadu - vispirms pārtikas veikalā, vēlāk rūpniecības preču veikalā par vadītāju. No 1995.gada ir pensijā.

Marina Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa stāsta, ka dzied kopš bērnības, jo mamma allaž ņēmusi līdzi, kad gājusi dziedāt psalmus. Agrāk psalmus dziedājuši 3 - 4 vakarus vai kamēr mirušo apbērēja. Tolaik viņai tas nepatika un vakaros nāca miegs. Bet pierada, balss bija laba un dziedāja. 50., 60.gados bija daudz dziedātāju, kuras varēja vadīt psalmu dziedāšanu, Marina iesāka vadīt ap 1965.gadu. Tagad vada, kur vien vajag un kur aicina - pie radiem, arī Žīguros. Parasti ir tā - kad kāds nomirst, izziņo, kad dziedās, un tad nāk visi, kas var. Vēl psalmus dzied sešas nedēļas pēc bērēm. Parasti psalmus dzied gandrīz trīs stundas pēc vecajām lūgšanu grāmatām.

Savulaik pazīstamas psalmu vadītājas Viļakā bijušas divas māsas - Helēna Martinova un Valentīna Martinova, arī Marinas māsa - Anele Matisāne. Tagad visbiežāk vadīt psalmus aicina Initu Sprukuli.

Visu maija mēnesi katru vakaru (izņemot sestdienas un svētdienas) Marina Logina kopā ar citām dziedātājām sanāk pie krusta katoļu baznīcas dārzā. Otra grupa 2013.gadā sāka dziedāt atjaunotajā klostera ēkā.

Aizgājusi pensijā, Marina 2002.gadā sāka dziedāt folkloras kopā "Atzele". Ar kopu pabijusi gan folkloras festivālos, gan dažādos pasākumos visā Latvijā. Arī "Atzeles" dziedātāji katru rudeni sanākot kopā dzied psalmus

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Marina Logina pirms uzstāšanās Balvu pansionātā 2013.gada 21.jūnijā (I.Bobrovas foto); folkloras kopas sastāvā (3.labās puses)

 


Raksta ID: 1037
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Logina Marina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1037