Baranņikova Zinaīda

Žīguru folkloras kopas un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1937.gada 21.decembrī Susāju pagasta Garstērdeles ciemā "Mežarozes" mājās. Ģimenē bija trīs māsas. Mācījusies Aizpures septiņgadīgajā skolā, vēlāk beidza Lauksaimniecības tehnikumu Rīgā kā grāmatvede plānotāja. No sākuma strādāja Jaunkatlešos un Mežvidos kolhozā. 1958.gadā ieprecējās Katlešos un tālāk visu mūžu tika strādāts Žīguru mežrūpniecībā. No 1961.gada dzīvo Žīguros. Zinaīda bija grāmatvede rēķinvede, kādu laiku arī ekonomiste un normētāja. Kad 1975.gadā Žīguru mežrūpniecība sadalījās, Zinaīda kādu laiku strādāja Viļakas mežniecībā. No 1991.gada ir pensijā.

Aizgājusi pensijā Zinaīda 1996.gadā beidza katehētu kursus Viļakas klosterī un sāka strādāt skolā. Žiguru pamatskolā, pasniedzot ticības stundu, nostrādāja piecus gadus. Šai laikā arī pati turpināja mācīties katehētu kursos Rīgā un Rēzeknē, ieguvusi sertifikātu, kas atļauj pasniegt skolā. Astoņus gadus Zinaīda mācījusies Romas katoļu baznīcas Rīgas metropolijas garīgā semināra Katehētikas institūta Rēzeknes - Aglonas diecēzes nodaļā. 2003.gada 8.septembrī iestājās Mariāņu kongregācijā par mariāņu palīgu.

Zinaīda Baranņikova ir ilggadēja Viļakas katoļu baznīcas kora dziedātāja. Dzied kopš 1988.gada un dzied joprojām. Viņa ir arī saļmu vadītāja Žīguru pusē. Zinaīda stāsta, ka Žīguros ir lūgšanu kopa (tagad līdz 20 cilvēkiem, bet agrāk 40 - 60 cilvēku), kuri katru nedēļu sanāk kopā uz Sv. Misi Žīguru kultūras nnamā. Tā kā krusts ir tikai Vēdeniešu kapos, tad arī Maija dziedājumi notiek turpat kultūras namā. Kopā dziedāt maija mēnesī viņi sanāk jau kopš 2000.gadu sākuma.

Dziedāt saļmes Zinaīda sāka jau bērnībā, kad gāja mammai līdzi dziedāt. Ja tagad Žīguros lūdz dziedāt saļmes, var dziedāt 10 - 12 cilvēki. Visbiežāk praktizē aizgājājam nodziedāt saļmes vienu reizi. Dzied pēc vecajām dziesmu grāmatām ar visiem deviņiem lasījumiem. Zinaīda kā labas dziedātājas min Adeli Putnāni, Irēnu Putnāni, Valentīnu Bukovsku, Valentīnu Igoveņu, Valentīnu Šaicāni, Valentīnu Andrejevu, arī otru Valentīnu Bukovsku no Vēdeniešu ciema, kura agrāk bija galvenā izvadītāja un saļmu sācāja, bet tagad vairs neredz. Saļmes reizēm nodzied pat trīs sievas, ir bijuši gadījumi, kad Zinaīda viena pati nodzied. Tie parasti ir gadījumi, kad veca māmuļa lūdz viņai aizlūgt par bērniem.

1997.gada ekspedīcijas laikā Mārtiņš Boiko ierakstīja Žīguru sievu (Zinaīdas Baranņikovas, Paulīnes Kokarevičas, Izabellas Kazinovskas, Paulīnas Dupužas, Franciskas Bukovskas, Valentīnas Bukovskas un Adelaides Kokarevičas) psalmu dziedāšanu un 2012.gadā iznāca izdevums "Psalmu dziedāšana Latgalē", kurā skan arī šis ieraksts.

Zinaīda kādreiz ir dziedājusi Žīguru sieviešu korī, sieviešu ansamblī, arī Žīguru jauktajā korī. Tagad kopš pašas folkloras kopas dibināšanas sākuma dzied folkloras kopā "Mežābele"

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 Foto no Zinaīdas Baranņikovas personīgā arhīva: Zinaīda (2013); ar Žīguru etnogrāfisko ansambli pie Viļakas katoļu baznīcas (2005); ar vīru (1983); lūgšanu kopas piecu gadu jubilejā (no kreisās puses: organizatore Valentīna Bukovska, katehēte Zinaīda Baranņikova, ērģelniece Janīna Dukaļska)(2008); dziedot saļmes 2008.gadā (vidū)


Raksta ID: 1033
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Baranņikova Zinaīda
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1033