Ikstena Aija

Garīgo dziesmu ansambļa "Sonāte" vadītāja un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi Bērzpils pagasta Beļauskos 1970.gada 24.februārī. Pēc mācībām Bērzpils vidusskolā, Rēzeknē beigusi Rēzeknes pedagoģisko skolu kā bērnudārza audzinātāja un neklātienē studējusi Rēzeknes Augstskolā par sākumskolas skolotāju ar papildspecialitāti mūzikas skolotājs pamatskolā. Vēlāk beigusi LU Daugavpils filiālē maģistratūru
1990.gadā Aija Ikstena sākusi strādāt Bērzpils bērnudārzā par muzikālo audzinātāju, 1991.gadā - Bērzpils vidusskolā par sākumskolas skolotāju. Ar 2007.gadu strādā Eglaines pamatskolā par mūzikas skolotāju.
Ticīga bija vīra Andreja ģimene, kura regulāri gāja uz baznīcu. Vīra vecmamma Lucija Ikstena savā laikā vadījusi arī psalmu dziedāšanu. 90.gadu sākumā Aija pēc Eleonoras Namsones dziedājuma pierakstīja melodiju psalmu dziedājumiem un mācījās spēlēt to sākumā uz sintezatora, bet vēlāk uz ērģelēm. No 1996.gada ir Bēržu Romas katoļu baznīcas ērģelniece. Kad vien iznāk laiks, Aija dzied arī psalmus. Dzied kopā ar Annu Bitaini.
No 2003.gada Aija Ikstena ir Skujetnieku vokālā ansambļa vadītāja, kurš 2009.gadā pārtapa par garīgo dziesmu ansambli. Šobrīd ansamblis dzied baznīcā dievkalpojumos, kapusvētkos, svecīšu vakaros, baznīcā, kad laulājas. Maija mēnesī ansambļa dziedātājas regulāri piedalās maija dziedājumos, kad katru svētdienu viņas brauc pie kāda krucifiksa Lazdukalna teritorijā un papildina vietējos dziedātājus. Aija Ikstena ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Kopā ar "Sonātes" sievām viņa maija mēnesī reizi nedēļā dzied pie krucifiksa Skujetniekos. Tāpat, ja sanāk laiks, aiziet padziedāt pie Beļausku krucifiksa Bērzpilī.
2010.gadā Aija Ikstena saņēmusi Balvu novada Atzinības rakstu par aktīvu un nesavtīgu darbu pagasta iedzīvotāju labā. Savukārt, šī paša gada Skolotāju dienā viņu godināja kā titula "Gada skolotājs - 2010" ieguvēju.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Šmagres foto arhīva: Aija Ikstena (2010); pie Skujetnieku krucifiksa - priekšā kreisajā pusē (2011); ar „Sonāti” pagasta svētkos - vidū (2011) un Aiviekstes svētkos - trešā no kreisās puses (2009); Pasienas baznīcā - otrā no kreisās puses(2008)Raksta ID: 1006
Atjaunināts: 16 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Ikstena Aija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1006