Mik-Griņeviča Terēzija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1933.gada 3.martā Balvu pagastā. Mācījusies Stacijas pamatskolā. Strādājusi lauku brigādē kolhozā „Blāzma”, vēlāk, kad dzīvojusi Rugāju pagasta Dreimanovā, strādājusi fermā pie Gavaru mājām.
1957.gadā apprecējusies, izaudzināti divas meitas un divi dēli. Tagad dzīvo pie dēla Upatnieku ciema „Purenēs”.
Dziedāt Terēzija sāka vēl maza būdama, jo liela dziedātāja bijusi arī mamma. Dziedājusi Augustovas baznīcas korī.
Vadīt psalmus Terēzija sākusi ap 1970.gadu. Dziedājusi psalmus arī padomju gados, kad mirušo glabājuši ar baznīckungu. Terēzija tad zinājusi, ko dziedāt, un pārējie bērinieki, kas mācēja dziedāt, viņai pievienojušies. Pieredzējusī psalmu vadītāja stāsta, ka pavadīti daudzi – gan jauni, gan veci. Skaitījusi gan neesot un arī aptuvenu skaitli nemin. Kad aicina, vada psalmu dziedāšanu arī tagad. Visbiežāk sanācis dziedāt kopā ar Antoņinu Grāveri un Ritu Briedi.
Tagad psalmus visbiežāk dzied tikai vienu reizi – vai nu iepriekšējā vakarā pirms bērēm, vai bēru rītā. Agrāk psalmus ar visām lasīšanām dziedāja no vecajām lūgšanu grāmatām, bet tagad (no 90.gadu sākuma) dzied no jaunajām grāmatām. Terēzija piebilst, ka Gulbenes pusē ir vadīti psalmi arī literārajā valodā

Mirusi 2016.gada 23.septembrī


Foto no personīgā arhīva: Terēzija Mik-Griņeviča 80.gados; ar draudzenēm 50.gadu sākumā (pirmā no labās puses); ar mammu Annu Kočāni un brāli Jēkabu (1999)Raksta ID: 1005
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Mik-Griņeviča Terēzija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1005