Bondare Emīlija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1937.gada 23.augustā Rugāju (tagad Lazdukalna ) pagasta Lekstē. Mācījusies Aizupes pamatskolā, tad beigusi Upatnieku septiņgadīgo skolu. Strādājusi kolhoza lauku brigādē un padomju saimniecībā "Lazdukalns" fermā. 1965.gadā apprecējusies un ģimene pārcēlusies uz vīra mājām Pērdejklānos. Baldonēs dzīvo kopš 80.gadu sākuma.
Emīlija saka, ka dziedāšana viņai iedzimta no vecmammas Annas Melnaces, kura strādājot visu laiku dziedājusi. Emīlija atceras, ka viņai reizēm nācies turēt vecmammai priekšā grāmatu ar dziesmu vārdiem, lai viņa tos strādājot redzētu. Un vecmamma tad vērpusi un dziedājusi. Dziedāt psalmus Emīlija Bondare sākusi vēl dzīvodama Lekstē. Te dziedājuši arī padomju laikos, kad gājuši no viena kaimiņa pie otra. Kādreiz Lekstē bijis arī krucifikss, kur maija vakaros visi ciema iedzīvotāji sanākuši dziedāt.
Stāstot par psalmu dziedāšanu, Emīlija atceras, ka savulaik laba psalmu dziedātāja bijusi Deksne Marija, no kuras mācījusies arī viņa.
Tagad Emīlija Bondare ir vadošā psalmu vadītāja Rugāju novadā - vadījusi dziedāšanu Baldonēs, Daudzenē, Upatniekos, Kaņepienē, Kozupē, Lekstē un citur. Dzied kā nu kurā vietā - gan pēc jaunajām, gan vecajām lūgšanu grāmatām. Kopš 2007.gada Emīlija vada psalmu dziedāšanu arī  Eglaines pamatskolā, kad uz kopēju lūgšanu sanāk apkārtējo ciemu iedzīvotāji. Viņa ir galvenā baznīcas dziedātāja Augustovas draudzē. Emīlijas Bondares un Zitas Kuzmas dziedājums Augustovas baznīcā ir ieskaņots video ierakstā un ir skatāms tepat datu bāzē. Viņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Agrāk viņa dziedāja pie krucifiksa Lekstē, kura vairs nav, bet tagad visbiežāk piedalās maija dziedājumos pie krucifiksa Augustovas baznīcas dārzā.
Emīlija Bondare bijusi vairākos svētceļojumos uz Poliju, Franciju, Vāciju, Slovākiju.


Foto no personīgā arhīva: E.Bondare Augustovas baznīcā (2002); ar mazmeitām Artu un Santu Salaspilī, saņemot Iestiprināšanas sakramentu (2009); ar meitu Astrīdu un mazmeitu Santu (2008Raksta ID: 1003
Atjaunināts: 15 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Bondare Emīlija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1003