Malnača Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944.gada 18.martā Rugāju pagasta Nagļos. Mācījusies Nagļu pamatskolā un Upatnieku septiņgadīgajā skolā. Pēc tam strādājusi lauku brigādē kolhozā "Blāzma", vēlāk padomju saimniecībā "Lazdukalns". No 1979.gada līdz 1989.gadam Anna strādājusi fermā Kapūnē.
Kad 1966.gadā apprecējusies, jaunā ģimene pārnākusi dzīvot uz vīra mājām Lekstē, kur dzīvo joprojām. Izaudzināti divi dēli - Ludis un Aivars.
Anna stāsta, ka psalmus no galvas samācījusies ejot trīs gadus ganos. Bērnībā viņa dzīvojusi pie vecākās māsas Lekstē un te arī iemācījusies dziedāt psalmus. Jau astoņpadsmit deviņpadsmit gados lasījusi tekstus. Dziedājuši pēc vecajām lūgšanu grāmatām un tikai 90.gadu sākumā pārgājuši uz dziedāšanu pēc jaunajām grāmatām.
Pirmo reizi Anna Malnača vadījusi psalmu dziedāšanu Albertam Bondaram 2010.gadā. Tagad, kad aicina, iet un vada arī dziedāšanu. Reizēm vada divatā ar Emīliju Bondari. Anna stāsta, ka Lekstē tagad ir palikušas vairs tikai divas mājas, un tāpēc aizlūgumus notur baznīcā.
Mirusi 2014.gada septembrī


Foto no personīgā arhīva: A.Malnača ar dēliem Ludi un Aivaru (1979); A.Malnača (1962); mazdēla Mārtiņa iesvētības dienā Kapūnes baznīcā (2001)


Raksta ID: 1002
Atjaunināts: 21 novembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Malnača Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1002